Geen moslimbeurs in Antwerpen!!

Interpellatie van Filip Dewinter aan de burgemeester voor de gemeenteraadszitting van maandag 30 maart betreffende de moslimbeurs in Antwerpen op 2 en 3 mei as.

Op 2 en 3 mei 2015 vindt in Vlaanderen voor de tweede keer de ‘Moslim Expo Vlaanderen’ plaats, dit keer in het Antwerp Expo Center aan de Jan Van Rijswijcklaan te Antwerpen. De organisatoren houden programma en precieze inhoud wellicht bewust vaag nadat de Brusselse moslimbeurs (van 7 t.e.m. 9 november 2014) wederom in opspraak was gekomen wegens het uitnodigen van sinistere, islamitische sprekers. Eén van de genodigde sprekers was immers de antisemitische islamofascist Tareq Al-Suwaidan (leider van de Moslimbroederschap in Koeweit), wiens toegang tot het Belgisch grondgebied werd geweigerd. Een andere gelijkaardige haatprediker, Ratib Al-Nabulsi, die o.a. heeft gezegd dat homoseksuelen dood moeten, kon op de Brusselse moslimbeurs echter ongestoord zijn gang gaan. Bovendien was er geen enkele controle op de promotie en verspreiding van islamitische haatlectuur. Wij hebben dan ook de volgende vragen:

Het promotiefilmpje en het programma van de ‘Moslim Expo’ editie 2014 alsook de reportage ter zake van het VRT-journaal, laten zien: mannen met baarden en gewaden; afbeeldingen van ‘Palestina’ waarbij Israël letterlijk van de kaart is geveegd; Arabische teksten alom; aanwijzingen hoe vrouwen zich moeten bedekken; geldinzamelingen; gehoofddoekte ‘Barbie’poppen; Koranische indoctrinatie vermomd als speelgoed; promotie van islamitische (halal)hotels met man-vrouwapartheid; een halal-trade market (een onderdeel van de fascistische sharia); sponsors zoals de frauderende Conseil Européen des Oulémas Marocains (CEOM) en partners als ‘Islamic Relief’, dat door de Verenigde Arabische Emiraten jarenlang is beschuldigd van banden met en geldinzameling voor jihadistische organisaties; een spreker als Sulayman Van Ael, die in opspraak kwam als imam van moskee ‘De Koepel’ in Antwerpen, die volgens meerdere rapporten van de veiligheidsdiensten banden onderhield met radicale moslimorganisaties, … Meent de burgemeester niet dat een dergelijke beurs de segregatie bepleit en de integratie van moslims in onze samenleving in de weg staat? Zo neen, waarom niet?

Wat zult u ondernemen om ervoor te zorgen dat de mensen die deze islambeurs bezoeken niet worden gehersenspoeld met antisemitische, hatelijke, jihadistische propaganda, die er wellicht zowel mondeling als schriftelijk zullen worden gepromoot?

Het tegenhouden aan de grens of het weren van haatimams is niet voldoende, aangezien op de islambeurs wellicht ook schriftelijke islamitische haatpropaganda zal worden aangeboden. Laat u onderzoeken welke islamitische boeken, magazines, pamfletten enzovoort er op de islambeurs zullen worden aangeboden, en laat u de inhoud ervan doorlichten op het verheerlijken van en/of aanzetten tot sharia (islamitische wet) en jihad? Zo neen, waarom niet?

Zult u, kortom, in samenwerking met de bovenlokale besturen en de betreffende veiligheidsdiensten, op voorhand heel de organisatie en programmatie van deze ‘Moslim Expo’ grondig inhoudelijk doorlichten, teneinde vervolgens de nodige acties te ondernemen om te verhinderen dat de mensen die deze ‘Moslim Expo’ bezoeken worden gehersenspoeld met antisemitische, antiwesterse en jihadistische propaganda (zowel in geschreven als gesproken vorm), en om bovendien te voorkomen dat er geld wordt ingezameld voor de jihad?

Wetende wat de Koran, de Hadith en de daaruit voortkomende sharia voorschrijft, vindt u niet dat u een dergelijke islambeurs, zeker in het huidige radicaliserende/islamiserende klimaat, preventief moet verbieden? Zo neen, waarom niet?

Zo neen, hoe kunt en zult u garanderen dat het op die islambeurs enkel zal gaan over bepaalde orthopraxis zoals pakweg het aantal keer dan moet worden gebeden en de ramadan, en niet over Jodenhaat, vrouwenhaat, homohaat, de shariaïsering van onze cultuur en de jihad tegen onze samenleving en het vrije Westen? Kan en wil u voldoende mensen inzetten met de nodige kennis van het Arabisch en de islamitische leer die gedurende het hele evenement monitoren wat er schriftelijk en mondeling wordt gepropageerd, om de beurs desgevallend stil te kunnen leggen? Zo neen, waarom niet?

 

Filip Dewinter
Fractievoorzitter gemeenteraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...