Financiële problemen bij het Antwerps OCMW


Interpellatieverzoek van gemeenteraadslid Filip Dewinter aan het college voor de gemeenteraadszitting van 20 september 2010 over de financiële problemen bij het Antwerps OCMW


Vanaf half september zou het Antwerps OCMW niet meer in staat zijn om de leeflonen uit te betalen. Het in het OCMW-budget 2010 voorziene geld is dan op. De tekorten zouden om en bij de 15 miljoen euro bedragen, waarvan 12 à 13 miljoen euro rechtstreeks het gevolg is van de stijging van het aantal bijstandtrekkers. Op 16 juli had een meerderheidsoverleg stadsbestuur/OCMW plaats. Wettelijk is de stad verplicht om de tekorten van het OCMW bij te leggen. De Inspectie Financiën kreeg de opdracht om tegen half augustus een nota hierover op te stellen. Het college wil dat het OCMW opnieuw bespaard in ruil voor extra middelen.


Graag wil ik aan het college volgende vragen stellen:


         Wat zijn de oorzaken van de nieuwe financiële problemen bij het OCMW?


         Opvallend is dat het aantal personen dat een equivalent leefloon ontvangt, blijft stijgen. Welke structurele maatregelen worden voorzien om aan deze stijging een halt toe te roepen?  Hoeveel personen ontvangen steun van het OCMW in het kader van de algemene regularisatie? Hoeveel individueel geregulariseerden ontvangen steun van het Antwerps OCMW?


         Het stadsbestuur wil dat het OCMW haar dotatie aan het Zorgbedrijf vermindert. Dit zou de eerder afgesproken 50/50-regeling inzake de verdeling van de stedelijke bijleg onder druk zetten. Tevens zou deze maatregel tot gevolg hebben dat het investeringsplan voor de RVT’s dient teruggeschroefd te worden. Hoe verantwoordt het college dit voorstel? Worden de Antwerpse ouderen met dergelijke voorstellen niet het eerste slachtoffer van de massale immigratie? Moeten de Antwerpse ouderen langer wachten op een modern RVT, omdat zich teveel vreemdelingen bij het OCMW melden?


         Welke andere besparingen worden nog aan het OCMW opgelegd? Kan het OCMW in de huidige socio-economische context sowieso nog besparen? Zo ja, voor hoeveel en hoelang nog?


         Dringt zich – gelet op de aanhoudende financiële problemen – geen OCMW-kerntakendebat op?


 


 

Filip Dewinter
Fractievoorzitter gemeenteraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...