Filip Dewinter ondervraagt de burgemeester over agressie op ambulanciers

Mondelinge vraag van Filip Dewinter aan de burgemeester voor de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 betreffende agressie op ambulanciers

Recente geraakte bekend dat ambulanciers zich in toenemende mate onveilig voelen bij de uitoefening van hun taak. Niet zonder reden, zo blijkt uit de nieuwste cijfers die in de Antwerpse provincieraad werden meegedeeld. Uit het antwoord van de Antwerpse provinciegouverneur blijkt dat er zich dit jaar in de provincie Antwerpen minstens reeds 71 gevallen van agressie tegenover medisch personeel (ambulanciers, MUG, spoed,…) voordeden. Het leeuwendeel van de feiten deed zich voor in het arrondissement Antwerpen en meer bepaald in de stad. Met een gemiddelde van bijna één gemeld feit per dag is het probleem in ieder geval nog groter dan tot voor kort werd aangenomen. Na de moord op treinbestuurder Guido De Moor (2006) werd beslist dat daden van agressie jegens personen in openbare dienst in geen geval nog zonder gevolg zouden blijven. Of die belofte in de praktijk ook wordt nagekomen, kon de gouverneur (nog) niet bevestigen.

Welke maatregelen gaat de stad hierin nemen?
Filip Dewinter
Fractievoorzitter gemeenteraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...