Filip Dewinter bevraagt schepen Kennis aangaande komende verkeersoverlast Sinksenfoor

Informatieve vraag van Filip Dewinter aan schepen Kennis betreffende verkeers-en parkeerproblematiek Sinksenfoor

Het Damcomité heeft een schrijven gericht aan zowel het college van burgemeester en schepenen, als aan de districtsraden en de  gemeenteraadsleden betreffende de verkeers- en parkeerproblematiek die zich zeer waarschijnlijk zal voordoen tijdens de Sinksenfoor.

Er wordt dit jaar gehoopt op een miljoen bezoekers, wat zoveel betekent dat er om en bij de 20.000 mensen per dag naar de Sinksenfoor zullen trekken.

Het Damcomité schetst dan ook een zeer reëel scenario wat de parkeer- en verkeersoverlast betreft.

Wat is de reactie van het college op dit schrijven?

Is er reeds geantwoord op deze prangende vragen?

Hoe zal het college omgaan met deze problematiek dat de Sinksenfoor op deze locatie met zich zal meebrengen?

Welke maatregelen zijn er reeds getroffen?

Filip Dewinter
Fractievoorzitter gemeenteraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...