FDW: “Zwarte lijst van overlastveroorzakers en toegangsverbod voor Antwerpse horeca naar Nederlands model”

Deze week deed sp.a-gemeentraadslid Maya Detiège in de Antwerpse gemeenteraad het voorstel om horecazaken op te leggen camera’s te installeren en verplicht melding te maken van conflicten.  Burgemeester Bart De Wever zou laten onderzoeken of het voorstel daadwerkelijk kan worden toegepast.

Het Vlaams Belang verwerpt het voorstel van Detiège. Niet alleen zou het voorstel de betrokken handelszaken op kosten jagen, maar bovendien culpabiliseert het voorstel de betrokken horeca-ondernemingen te eenzijdig als zijnde ‘discriminerend’ en ‘racistisch’. De achterliggende oorzaken van de weigering van bepaalde handelszaken om allochtonen te weren, zijn echter taboe.

De problemen met Noord-Afrikaanse jongeren hebben voor een groot deel te maken met de discriminerende moslimcultuur die jongens wel de vrijheid gunt dancings te bezoeken, maar meisjes niet. Veel overlast in dancings en clubs wordt veroorzaakt door jongens van buitenlandse,  vaak Noord-Afrikaanse, origine die in groep – zonder meisjes – dancings bezoeken.  Gezien de veelvuldige problemen met jongeren van bepaalde etnische origines, wordt op de duur elke jongere met een donkere huiskleur de toegang geweigerd.

Filip Dewinter: “De politiekcorrecte blindheid voor de achterliggende oorzaken van  het overlastgedrag in de dancings moet maar eens stoppen.  Door de huidige jacht op zogenaamde ‘discriminatie’,  krijgen de overlastveroorzakers op de duur vrij spel. Niet discriminatie en racisme zijn het probleem in Antwerpse dancings, maar wel weigering om overlastprobleem met Noord-Afrikaanse bendes aan te pakken.” Het Vlaams Belang wil daarom constructieve voorstellen doen om de problemen in dancings op te lossen.

Filip Dewinter: “Concreet wil het Vlaams Belang dat een zwarte lijst van amokmakers wordt opgesteld mét foto, die verspreid wordt bij de Antwerpse horeca. Personen die overlast veroorzaken komen op deze regelmatig bijgewerkte zwarte lijst en krijgen tijdelijk – afhankelijk van de ernst van de feiten variërende van enkele maanden tot een jaar – een toegangsverbod tot dancings of clubs opgelegd. Deze zwarte lijst wordt reeds in verschillende Nederlandse steden (Den Helder, Delft, Utrecht, …) met succes toegepast. Op deze wijze kan het kaf van het koren worden gescheiden en wordt vermeden dat onschuldigen moeten opdraaien voor het wangedrag van anderen.”

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...