Extra lessen voor kinderen uit kansarme gezinnen

Interpellatie van Anke Van dermeersch aan schepen Marinower voor de gemeenteraadszitting van maandag 21 maart 2016 betreffende bijkomende lessen voor kinderen uit kansarme gezinnen

Uit de krant moest ik als gemeenteraadslid vernemen dat in Antwerpse wijken die het zwaarst kampen met kansarme kinderen zes tot tien uur per week langer op school zullen moeten blijven om hun leerachterstand weg te werken. De kinderen zullen extra lessen wiskunde, muziek, taal of kunst krijgen.
Met een speciaal team wil de schepen blijkbaar de kinderen ook tot achter de voordeur volgen, en daar huisvestings-, opvoedings- of financiële problemen bij het gezin opsporen.

Daarom deze vragen:

1)    Wat is het concrete plan? Is dit plan overlegd met de Vlaamse minister van onderwijs?
2)    Met welke scholen werd dit plan reeds besproken? (lager en middelbaar, stedelijk, katholiek en gemeenschapsonderwijs?)
3)    Wie zal deze lessen geven? In welke scholen? Zullen scholen verplicht worden om deze extra lessen te organiseren en wat is de sanctie indien zij dit niet doen?
4)    Zijn deze lessen verplicht of vrijwillig? En welke maatregelen zullen genomen worden indien men als ‘kansarm’ geklasseerd wordt, maar toch de lessen niet volgt?
5)    Over welke concrete wijken gaat het?
6)    Zullen kinderen die in deze wijken wonen ‘aangepakt’ worden of ook kinderen die in andere wijken wonen maar daar naar school gaan?
7)    Hoe worden de grenzen van bijvoorbeeld Luchtbal, Dam, Stuivenberg, Amandus-Atheneum en Deurne-Noord afgebakend?
8)    Op basis van welke criteria wordt men ‘geklasseerd’ als kansarm?
9)    Mogen ‘kansrijke’ kinderen ook vrijwillig en gratis deze bijkomende lessen volgen?
10)    Wie maakt deel uit van de wijkteams die een deel van de zorgtaken van ouders zullen overnemen?
11)    Is men als ouder verplicht om de wijkteams omgang toe te staan met zijn/haar kinderen? Wat is de sanctie indien men weigert om als ouder zijn/haar zorgtaken over te dragen aan deze wijkteams?
12)    Is men verplicht om de wijkteams in huis binnen te laten?
13)    Heeft de schepen reeds contact opgenomen met de Vlaamse minister van onderwijs om extra middelen te vragen voor deze plannen?
14)    Hoe staat de schepen tegenover organisatie van vrijwillige huiswerkbegeleiding door hogeschool studenten?
15)    Welke partners (overheden en privé) zal de schepen concreet betrekken bij deze plannen? Zijn deze contacten al geïnitieerd?
 

Anke Van dermeersch
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...