evaluatie van aanpak woninginbraken

Interpellatie van raadslid Wim Wienen aan de burgemeester betreffende de evaluatie van aanpak woninginbraken


 


Uit de criminaliteitscijfers die de gemeenteraad ter beschikking krijgt blijkt dat we ook dit jaar afstevenen op een toename van het aantal woninginbraken in Antwerpen. Vooral in Hoboken en Wilrijk zijn woninginbraken een heuse plaag. Deze stijging is echter geen nieuw fenomeen. Al een hele tijd gaat het aantal woninginbraken crescendo.


 


Op eerdere vragen omtrent dit fenomeen, kreeg ik meestal het antwoord dat de politie extra


maatregelen nam en meer capaciteit aan dit fenomeen zou wijden. Ook blijft te politie actief met haar techno-preventief advies. Dit is trouwens de actie die het meest efficiënt is, nl. er is een duidelijke toename van het aantal pogingen tot inbraak verus effectieve inbraken. Maar dat neemt niet weg dat dit fenomeen, inbraakpogingen en effectieve woninginbraken, niet onder controle geraakt.


 


Het lijkt er dus op dat de gedane inspanningen niet echt tot resultaat leiden.


 


Vandaar mijn vragen aan de burgemeester:


 


– Wat is de verhouding van het aantal woninginbraken tussen de districten in 2012 en 2011?


 


– Welke maatregelen werden er door de politie genomen ten aanzien van woninginbraken in


2012? En wat was het verschil met 2011?


 


– Is de burgemeester van oordeel dat de genomen maatregelen volstaan om dit fenomeen in te


dijken?


 


– Moeten er bijkomende maatregelen genomen worden? Zo ja, welke?

Wim Wienen
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...