EU-onderdanen moeten in eigen levensonderhoud voorzien… maar krijgen wel OCMW-steun

Aberrante tegenstrijdigheden tussen verblijfs- en OCMWwetgeving kost Antwerps OCMW handen vol geld.  Uit het antwoord op een schriftelijke vraag van Antwerps raadslid Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) blijkt dat het OCMW in Antwerpen, bovenop de enorme bedragen die naar asielzoekers, gezinsherenigers en niet-Europese vreemdelingen gaan, ook nog eens aanzienlijke bedragen moet uitbetalen aan buitenlanders uit EU-landen, zelfs als die nog geen drie jaar in ons land verblijven. In december 2010 waren er in Antwerpen 297 EU-onderdanen die een leefloon of een equivalent leefloon ontvingen.

 

Dit probleem is niet nieuw. In 2008 vroegen reeds 1903 personen uit EU-landen steun aan bij het OCMW. Dat is een stijging van meer dan 5% in één jaar tijd. 1033 aanvragen werden volledig goedgekeurd, 363 gedeeltelijk. 507 aanvragen werden afgewezen. De meeste aanvragers zijn Nederlanders (674, waaronder zeer veel allochtonen), Polen (256) en Portugezen (154).

 

Het verstrekken van OCMW-steun aan EU-onderdanen druist in tegen de geest van de afspraken die gemaakt werden in het kader van het vrij verkeer van werknemers binnen de Unie. Die moeten principieel in hun eigen levensonderhoud voorzien. Maar… iemand waarvan de wetgever eist dat die in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien om een verblijfsrecht te krijgen of te behouden, is niet per definitie uitgesloten van het recht op OCMW dienstverlening. Het recht op OCMW-steun kan binnen de huidige wetgeving pas stoppen als het verblijfsrecht afgenomen is. Dat zet natuurlijk de deur wijd open voor misbruiken. Uit het antwoord blijkt bovendien dat de wetgeving waardoor het OCMW gebonden is en de verblijfswetgeving los staan van elkaar. De verschillende wetgevingen zijn niet eens op elkaar afgestemd, waardoor deze aberrante tegenstrijdigheden ontstaan.

 

Anke Van dermeersch: “De bestaande regelgeving en de afspraken binnen de EU moeten dringend herzien worden. Onderdanen van EU-landen die zich hier willen vestigen, moeten in hun eigen levensonderhoud voorzien. Het is dan ook logisch dat zij geen beroep kunnen doen op OCMW-steun. In ruimere zin, en dus niet alleen voor EU-onderdanen, zou de regel moeten gelden dat men geen OCMW-steun kan krijgen als men niet over een verblijfsvergunning beschikt. Daarvoor is er dringend een verregaande herziening van de huidige wetgeving nodig.”

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...