Ere voorzitter – districtsraadslid Cyriel Wasteels overleden.


Zaterdag 29 oktober 2011 overleed in het Sana De Mick te Brasschaat
Cyriel Wasteels, Ere Voorzitter van de Merksemse afdeling van Vlaams Belang.

 

In het begin van de jaren negentig verliet Cyriel de Volksunie en vervoegde het toenmalig Vlaams Blok. Hij werd al vlug districtsraadslid en bleef dat tot heden. Hij was ook meer dan 10 jaar afdelingsvoorzitter tot hij in het begin van het jaar de fakkel doorgaf.

 

Als militant was hij steeds paraat. Geen inzet was hem te veel en steeds kon men op hem beroep doen. De oude deugden van dienstbaarheid, inzet en kameraadschap waren hem niet vreemd.

 

Wij bieden de familie onze gevoelens van deelneming in het verlies dat hen treft.

Wij zullen hem steeds gedenken.

Vaarwel Cyriel wij danken U voor alles.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...