Eerste steenlegging havenhuis: Vlaams Belang blijft afwezig

Kosten lopen fenomenaal op: Vlaams Belang vindt dat Havenbedrijf beter in andere dingen kan investeren
 
Dezer dagen wordt in bepaalde kringen euforisch gedaan over het feit dat een aanvang wordt genomen met de bouw van het nieuwe havenhuis. Dat havenhuis zou een “nieuw icoon” worden van de Antwerpse metropool. Wat sommigen evenwel vergeten is dat de kostprijs van dit nieuwe icoon fenomenale proporties dreigt aan te nemen.
 
Het Vlaams Belang is van meet af aan al sceptisch geweest tegenover de bouw van dit nieuwe havenhuis, niet alleen omwille van het feit dat dit nieuwe havenhuis goedkoper en efficiënter kan gerealiseerd worden, maar ook en zeker omdat van begin af aan duidelijk was dat de plannen van de bouw van het nieuwe havenhuis electoraal misbruikt zouden kunnen worden.Zowel in de Antwerpse gemeenteraad als in de raad van bestuur van het Antwerpse Havenbedrijf heeft het Vlaams Belang zich consequent verzet tegen de megalomane plannen van schepen Van Peel en co die onze havengemeenschap uiteindelijk meer dan 50 miljoen euro gaan kosten.
 
Hoewel aanvankelijk (drie jaar geleden) aan de raad van bestuur van het Antwerpse havenbedrijf en de Antwerpse gemeenteraad was meegedeeld dat de werkzaamheden zouden begroot worden op een totaal bedrag van 28 miljoen euro, blijkt vandaag dat we de facto aan het dubbele zitten. Redenen zijn o.m. dat nu rekening wordt gehouden met de monumentale onderbouw van de bestaande brandweerkazerne en dat de staalconstructie die de bovenbouw vormt ook een bijkomend prijskaartje heeft gekregen door de verhoging van de staalprijs.
 
Het Vlaams Belang is van oordeel dat de haven niet moet investeren in megalomane projecten zoals de bouw van dit havenhuis, maar wel in het aantrekken van nieuwe klanten en het concurrentieel houden van de tarieven voor bestaande klanten. Voor wie meer informatie wenst kan contact worden opgenomen met Filip Dewinter of Jan Penris (0495/23.33.93), die ons standpunt terzake in de raad van bestuur van het Havenbedrijf heeft vertolkt.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...