Drugsproblematiek in onze Antwerpse Haven


Mondelinge vraag van gemeenteraadslid Bruno valkeniers aan schepen Van Peel voor de gemeenteraadszitting van maandag 28 maart 2011 betreffende de drugsproblematiek in de haven


De Haven van Antwerpen blijkt steeds meer de logistieke poort te worden via dewelke de internationale drugsmaffia opereert en verhandelt. Ook de voorbije weken zijn we op deze negatieve manier in het nieuws gekomen. Blijkt dat vorig jaar zo’n 5,5 miljoen ton cocaïne in de haven onderschept werd. Zeer goed, maar waarschijnlijk slechts een fractie van wat er werkelijk transiteert. Je hoeft echt niet het American State Department te zijn om te beseffen dat dit slechts kan mits medewerking van insiders.


Omwille van de goede naam van de haven is het dan ook belangrijk dat alle betrokken instanties, overheden en privébedrijven, de handen in elkaar slaan om maatregelen uit te werken die enerzijds maximale detectie van drughandel via de haven mogelijk maken en anderzijds preventieve maatregelen uitwerken die de haven onaantrekkelijk maken voor die maffia activiteiten.


In de lente van vorig jaar moesten we naar aanleiding van een stakingsaanzegging van de scheepvaartpolitie al vernemen dat zij zwaar onderbemand zijn om hun taken naar behoren uit te voeren (ik verwijs naar mijn informatieve vraag van 19/05/2010). Maar geen probleem volgens de woordvoerster van het Havenbedrijf toen, ook de douane en de havenkapiteindienst zijn bevoegd en daar zouden geen problemen zijn. In de GVA van 25/03/2011 lezen we echter een reactie van de directeur van de Antwerpse douane dhr. Van Giel: “ We zijn maar met zes mensen die drugs opsporen. Dat is uiteraard nog veel te weinig”


Blijkbaar moet dan toch gerekend worden op de hulp van de havenkapiteindienst, maar “drugs” zijn, volgens uw antwoord op bovenvermelde informatieve vraag, dan weer  niet hun typische taak.


Graag in dit dossier volgende vragen:


         Is er enige vorm van coördinatie tussen de verschillende overheidsdiensten ivm de drugsproblematiek in de haven? En zo ja wie coördineert?


         Wat zijn de maatregelen  die het Havenbedrijf en de andere overheden uitwerken om het drugstij in de haven te keren?


         Is er enige vorm van coördinatie tussen de overheidsdiensten en de privésector in de haven? En zo ja wie coördineert?


         Wat zijn de gemeenschappelijke maatregelen van het Havenbedrijf en de privésector om de drugstrafiek via de haven op te sporen en te ontraden?


En in bijkomende orde:


         Wat wordt er gedaan/kan het Havenbedrijf doen aan de aanhoudende klachten van de opsporingsdiensten dat ze niet genoeg manschappen hebben?


         Is hier een rol weggelegd voor de havenkapiteindienst?


  


  


  


 


  

Bruno Valkeniers
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...