Drugoverlast in Antwerpen-Noord: Gevolg van laks gedoogbeleid van Patrick Janssens.

Vlaams Belang wil open drugopvangcentra ‘De Sleutel’ in Antwerpen-Noord dicht en wil drugverslaafden verplicht laten afkicken in gesloten centra buiten de stad.

Filip Dewinter: “Voorstellen harde aanpak Patrick Janssens ongeloofwaardig en mosterd na de maaltijd.”

Één jaar voor de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen lanceert de Antwerpse burgemeester Patrick Janssens het voorstel om gesloten centra in te richten voor illegale drugdealers. Met zijn voorstel kopieert Patrick Janssens niet alleen het Vlaams Belangprogramma maar kiest hij voor de vlucht vooruit. Janssens moet wel erg vertwijfeld zijn om in De Standaard te verklaren dat “alles wat Filip Dewinter voorstelde naar aanleiding van de Antwerpse verkiezingsdebatten hebben we uitgevoerd.” Na vijf jaar een druggedoogbeleid te hebben gevoerd in Antwerpen werd Patrick Janssens twee weken geleden plotseling wakker geschud door het optreden van een aantal winkeliers en buurtbewoners uit de Antwerpse Seefhoek die het recht in eigen handen namen en ten einde raad de drugdealers en drugverslaafden dan maar zelf de wijk uitwerkten. In de hoop de schade enigszins te beperken pakt Patrick Janssens nu uit met een aantal gespierde voorstellen die moeten bewijzen dat hij kiest voor de “harde aanpak”. Net zoals de politieacties van de voorbije dagen komen de voorstellen van Patrick Janssens ruimschoots te laat. Dat de situatie in Antwerpen-Noord volkomen uit de hand is gelopen heeft veel – zoniet alles –  te maken met het lakse beleid dat het Antwerpse stadsbestuur de voorbije jaren heeft gevoerd. Antwerpen-Noord werd door het Antwerpse stadsbestuur beschouwd als een vuilbakwijk waar alle probleemgevallen (illegalen, drugverslaafden, daklozen, prostituees,…) werden gedumpt. Via het creëren van ‘overlastconcentratiegebieden’ hoopt het Antwerpse stadsbestuur dat de problemen van drugoverlast, criminaliteit en illegaliteit zich niet als een inktvlek over de hele stad zouden verspreiden. Dat het kruitvat-Antwerpen-Noord eens ooit zou ontploffen lag voor de hand. Dat de problemen in Antwerpen-Noord nauwelijks nog beheersbaar zijn, heeft Patrick Janssens alleen maar aan zichzelf te danken.

Uiteraard moeten illegale drugdealers in gesloten opvangcentra worden ondergebracht en gerepatrieerd worden naar hun landen van herkomst. Veel belangrijker nog is het verplicht laten afkicken van drugverslaafden in gesloten centra. Het inplanten van open drugopvangcentra zoals ‘De Sleutel’ in Antwerpen-Noord zorgen er immers voor dat de drugproblematiek zich concentreert in deze wijk. De drugdealers zijn in Antwerpen-Noord alleen maar actief omdat hun klanten, de drugverslaafden, er een toevluchtsoord hebben gevonden in ‘De Sleutel’. Het Vlaams Belang pleit er voor om het opvangcentrum ‘De Sleutel’ in Antwerpen-Noord te sluiten en een gesloten centrum buiten de stad op te richten. Samen met een doorgedreven zero-tolerantiebeleid ten aanzien van drugs, illegaliteit, wapenhandel in het bijzonder en criminaliteit in het algemeen moet het mogelijk zijn om van Antwerpen-Noord opnieuw een leefbare stadswijk te maken.

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...