Drie misdrijven per dag in onze Antwerpse scholen!

Interpellatie van raadslid Anke Van dermeersch aan de burgemeester voor de gemeenteraadszitting van maandag 24 november 2014 betreffende misdrijven in Antwerpse scholen

Eerder heb ik de burgemeester een aantal vragen gesteld aangaande cijfers met betrekking tot de criminaliteit in de Antwerpse scholen en de initiatieven die genomen worden om te zorgen voor een veilige schoolomgeving. Tot mijn grote verbazing blijkt dat het Antwerps onderwijs niet gespaard wordt van criminaliteit. In het schooljaar 2013-2014 alleen al vonden er in de scholen in de stad Antwerpen 646 geregistreerde misdrijven plaats, gaande van diefstal tot slagen en verwondingen, inbraak, vandalisme, bedreigingen en zelfs verkrachting.

De burgemeester zegt een aantal initiatieven genomen te hebben die ervoor moeten zorgen dat onze Antwerpse scholen veilige scholen zijn. Zo is er het project “Tweesprong” van de preventiedienst dat jongeren het belang van juiste keuze maken helpt te ontdekken. 820 leerlingen doen er het huidige schooljaar een beroep op. In het kader van het project ‘School aan de beurt’ werken scholen samen met stedelijke diensten om de leefkwaliteit in en rond de school te verbeteren. Op 10 sites worden dagelijks of sporadisch schoolspotters ingezet die toezicht moeten houden op leerlingenstromen tussen openbaar vervoer en school. Tot slot zijn er 27 zogenaamde ‘protocolscholen’. Een zogenaamde ‘protocolovereenkomst’ voorziet een samenwerking tussen een aantal scholen, het parket en de stad die secundaire scholen de mogelijkheid geeft feiten – waarvoor geen tussenkomst via 101 nodig is – snel te melden aan het parket en waarbij het parket ook feedback geeft aan de scholen met betrekking tot de opvolging van het dossier.

Uit de cijfers blijkt dat er per schooldag drie criminele feiten geregistreerd worden in onze Antwerpse scholen. Dit is slechts het topje van de ijsberg. Veel feiten worden onder de mat geveegd uit schrik voor de reputatie van de school. De initiatieven die genomen worden zijn zeker nobel, maar volgens mij te veel een druppel op een hete plaat. Het Antwerpse secundair onderwijs telt in totaal 85 scholen en 33.000 leerlingen. Wanneer ik dan vaststel dat er slechts 27 protocolscholen zijn en er dit jaar nauwelijks 820 leerlingen gevat worden door het project “Tweesprong”, dan vind ik dit nogal mager.

Is de burgemeester niet van mening dat het onderwijs de aangewezen plek is om aan criminaliteitspreventie en burgerschapsopvoeding te doen?

Vindt de burgemeester het niet opportuun om hier veel meer in te investeren?

Vindt de burgemeester niet dat er hardere maatregelen moeten genomen worden om de criminaliteit in onze Antwerpse scholen tot een minimum te beperken?

 

 

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...