Drie kwart van buitenlandse gedetineerden in Antwerpen zijn illegalen

Drie kwart van buitenlandse gedetineerden in Antwerpen en vier vijfde van buitenlandse veroordeelden in Vlaanderen illegaal in het land

Het aandeel illegalen onder de gedetineerden in de Vlaamse gevangenissen ligt bijzonder hoog. Dit blijkt uit de antwoorden van staatssecretaris voor Migratie De Block  en minister van Justitie Turtelboom aan senator Bart Laeremans.

Laeremans vroeg gedetailleerde cijfers van het aantal buitenlanders en illegalen per gevangenis. De combinatie van de gegevens uit de antwoorden van beide excellenties leidt tot interessante vaststellingen. Eerder verschenen reeds cijfers over het totaal aantal illegalen in onze gevangenissen. Tot op heden waren er evenwel geen cijfers bekend per gewest en per instelling. 

Uit de berekeningen van Bart Laeremans blijkt nu dat 31,5 procent van de gedetineerden in Vlaanderen geen wettelijke verblijfplaats heeft. Meer dan 71 procent van de buitenlanders in de Vlaamse gevangenissen is illegaal tegenover 64 procent van de buitenlanders in Brusselse cellen. Van de buitenlandse veroordeelden is maar liefst 78,8 procent illegaal in het land of bijna vier vijfde.

Bij de afzonderlijke gevangenissen valt vooral de grote groep buitenlandse gedetineerden op in de gevangenissen van Wortel (Wortel zelf en Tilburg): van de 926 gedetineerden zijn er 645 buitenlanders. Hiervan zijn er 535 illegaal in ons land. Dat is zomaar eventjes 83 procent van de buitenlanders. Op de totale gevangenisbevolking is 58 procent illegaal.

Heel opmerkelijk zijn ook de cijfers van Antwerpen, waar 433 vreemdelingen zitten op 696 gedetineerden of 62,2 procent. Maar liefst 73,7 procent van de buitenlandse gedetineerden in de Begijnenstraat of bijna drie kwart is illegaal in het land.

Bart Laeremans: “Hiermee is duidelijk dat de illegalen een zodanig buitenproportioneel aandeel in beslag nemen van de gevangenispopulatie, dat een normaal gevangenisbeleid in dit land onmogelijk is geworden. Het is mee door het gebrek aan een kordaat terugstuurbeleid, dat de strafuitvoering helemaal ontwricht is geraakt en dat het gros van de korte straffen (tot drie jaar!) tegenwoordig moet uitgevoerd worden buiten de gevangenis, met behulp van een enkelband. Hierdoor valt het ontradend karakter van de gevangenisstraf in belangrijke mate weg. Er moeten bijgevolg veel meer inspanningen gebeuren om straffen te laten uitvoeren in de herkomstlanden, minstens wat betreft de gedetineerden die hier illegaal verblijven. Ook ten aanzien van anderen die illegaal in dit land verblijven moet een veel stringenter en consequenter terugstuurbeleid gehanteerd worden.”

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...