Diversiteit? Dat hebben we voldoende!

Uit recente cijfers blijkt dat de instroom van vreemdelingen in Antwerpen versnelt. Jaar na jaar vestigen zich steeds meer vreemdelingen en mensen met een migratieachtergrond in Antwerpen, vooral van buiten de EU, terwijl de witte stadsvlucht aanhoudt. Door deze omvolking wordt de Antwerpenaar binnen afzienbare tijd minderheid in zijn eigen stad en binnen enkele decennia zijn we minderheid in eigen land, met alle culturele en sociaaleconomische gevolgen van dien: onze stabiele beschaving en vrije samenleving is bezig te verdwijnen.

Waar men vroeger eerder sprak van ‘multiculturaliteit’, is het modewoord nu ‘diversiteit’ of zelfs ‘superdiversiteit’. Dat er in Antwerpen ongeveer 180 nationaliteiten wonen zou dit moeten onderbouwen, ware het niet dat er bepaalde nationaliteiten zijn en een bepaalde cultuur is die niet alleen een kwantitatief overwicht hebben maar ook veel sterker dan andere hun stempel drukken, namelijk mensen uit moslimlanden en de islamitische cultuur.

De paradox is dus dat het heersende diversiteitsdogma onze samenleving islamitischer maakt – islamiseert – wat juist haaks staat op een diverse samenleving: de islam tolereert geen diversiteit maar streeft naar een islamitische monocultuur met onderdrukking of uitroeiing van andere culturen en religies. Los daarvan is een ‘diverse samenleving’, in de zin van diverse culturen en volkeren, een formule voor wrevel, instabiliteit, criminaliteit en rellen. Kijk bijvoorbeeld naar de recente rellen in de Brederodestraat tussen Erdogan-Turken en Koerden, die elkaar grondig haten.

Ook burgemeester De Wever streeft naar ‘diversiteit’, wanneer hij bijvoorbeeld zegt dat hij meer allochtonen bij de politie wil. Vlaams Belang Antwerpen is dit dogma niet alleen beu, wij stellen ook vast dat de diversiteitspolitiek de stad geen goed doet. Niet alleen verpaupert Antwerpen, ook het risico op terreur en interculturele en interetnische conflicten nemen toe. Door de toenemende ‘diversiteit’ in Antwerpen gaat de veiligheid en de leefbaarheid er dus op achteruit. Wat wij willen en wat de Antwerpenaar nodig heeft en verdient is een homogeen, monocultureel Antwerpen. Er is maar één soort diversiteit nastrevenswaardig, en dat is de diversiteit van ideeën.

Bovendien, en dat wil Vlaams Belang Antwerpen tijdens deze Sinterklaasdagen en de komende kerstdagen op een ludieke manier in de verf zetten: diversiteit hebben we al voldoende!

https://twitter.com/FDW_VB/status/940185874851123200

https://www.facebook.com/groups/vlaamsbelangantwerpen/permalink/1575257719200769/

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...