De Wever wil “de keel van het Vlaams belang-monster in Antwerpen oversnijden”.

DE WEVER WIL “DE KEEL VAN HET VLAAMS BELANG-MONSTER IN ANTWERPEN OVERSNIJDEN”.
 
N-VA- VOORZITTER VERGIST ZICH VAN TEGENSTANDER EN MOET KLARE WIJN SCHENKEN.
 
Tijdens gesprekken met de toenmalige bemiddelaars Pieters en Flahaut zou Bart De Wever hebben benadrukt dat de inzet van de gemeenteraadsverkiezingen wat hem betreft duidelijk is: “De keel van het Vlaams Belang-monster in Antwerpen oversnijden.” Dat schrijft De Morgen vandaag. Bovendien mag een federaal akkoord “het monster geen zuurstof geven”.
 
Met zijn uitspraken bewijst Bart De Wever alleszins het belang van het Vlaams Belang als zweeppartij en stok achter de deur in de communautaire onderhandelingen. Wat zijn morbide obsessie jegens onze partij betreft, vergist de N-VA-voorzitter zich andermaal van tegenstander. In een dubbelinterview met Patrick Janssens stelde Bart De Wever eerder al dat “het Vlaams Belang op de terugweg zetten” een prestatie was “die altijd verbonden zal blijven met 2010” (GvA, 31.12.2010). Zijn recente uitlatingen versterken de indruk dat hij er in de eerste plaats een duidelijke anti-Vlaams Belang-agenda op nahoudt. In dat geval speelt hij in de kaart van de behoudsgezinde en belgicistische linkerzijde. Niet in het minst zou hij de socialistische partij in Antwerpen, die in de Scheldestad sinds mensenheugenis aan de macht is, daarmee een grote dienst bewijzen. Zoals tijdens de Vlaams Belang-nieuwjaarsreceptie in Antwerpen gesteld, dreigt de versnippering op rechts ervoor te zorgen dat de linkerzijde steeds meer politieke macht krijgt. Rechtse stemmen zouden zo worden misbruikt voor het voeren van een links beleid. De Wever moet nu maar eens eindelijk klare wijn schenken.

Bruno Valkeniers                               Filip Dewinter

Voorzitter Vlaams Belang                 Fractieleider

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...