De toename van het aantal in Antwerpen uitgeschreven GAS-boetes

Interpellatie van raadslid Anke Van dermeersch voor de gemeenteraadzitting van maandag 29 april 2013 aangaande de toename van het aantal in Antwerpen uitgeschreven GAS-boetes

Uit recente cijfers blijkt dat het aantal GAS-boetes net zoals de voorbije jaren in 2012 opnieuw is toegenomen. In 2010 werden 16.700 GAS-boetes uitgeschreven, in 2011 21.507 en in 2012 22.437. 


Alsook blijkt uit de cijfers (2012-2013) dat ‘sluikstort’ goed voor 8.767 vaststellingen met kop en schouders boven de andere vormen van overlast uitsteekt.  Na sluikstort werden in deze volgorde ‘ontlasten’ (1577 keer), ‘overtreding alcoholverbod’ (1525 keer), ‘boomcars’ (1259 keer), ‘brand- en paniekrisico’s’ (1175 keer), ‘nachtlawaai’ (1172 keer), ‘private ingebruikname van de openbare weg’ (1075), ‘bedelen op de openbare weg’ (1043 keer), ‘niet reglementaire aanbieding van bedrijfsafval’ (1023 keer) en ‘zoeken naar drugs ‘(713 keer) het meest bestraft via GAS-boetes.


Ookal is het Vlaams Belang voorstander van de GAS-sancties, anderzijds zijn de GAS-sancties de voorbije jaren misschien wel te veel uitgegroeid tot het enige antwoord van het stadsbestuur op bepaalde overlastproblematieken. Het is niet omdat er meer GAS-boetes worden uitgeschreven dat de overlast daarom ook meteen efficiënt bestreden wordt.  Uit eerdere cijfers blijkt overigens dat een significant deel van de GAS-boetes nooit betaald wordt.


 


Hoe evalueert de burgemeester de recente cijfers van de GAS-boetes?


Is de burgemeester van mening dat de GAS-sancties afdoend antwoord bieden op bepaalde overlastproblematieken?


Waarom daalt de tonnage opgehaald sluikstort niet substantieel ondanks de alsmaar stijgende aantal GAS-boetes voor sluikstort?


 

Anke Van dermeersch
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...