De gevolgen van de bestuurswissel bij een Antwerpse club voor de realisatie van een voetbalstadion


Mondelinge vraag van raadslid Wim Wienen aan de burgemeester voor de gemeenteraadszitting van maandag 20 december 2010 betreffende de gevolgen van de bestuurswissel bij een Antwerpse club voor de realisatie van een voetbalstadion

Recent gebeurde er bij de voetbalclub Germinal Beerschot Antwerpen een belangrijke bestuurswijziging. Een gebeuren dat de plannen van de stad voor de realisatie van een voetbalstadion zouden kunnen doorkruisen.

Wat zijn de mogelijke gevolgen van de bestuurswijziging voor de plannen van de stad terzake?

Heeft de stad reeds contact genomen met GBA hieromtrent? Wat was daarvan het resultaat?

Dringen zich terzake nog andere maatregelen op? Zo, ja welke?

Wim Wienen
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...