Daling Antwerpse misdaadcijfers (-3%): De Wever blij met een dode mus

Aantal inbraken stijgt met 13,8% in eerste twee maanden 2014 “ten gevolge van de weersomstandigheden”: De Wever verdient prijs van het meest originele excuus

De criminaliteitscijfers tonen aan dat het aantal geregistreerde misdrijven in 2013 met 3 procent daalde in vergelijking met 2012. Het is een bescheiden succes. Van enige euforie mag echter geen sprake zijn, zeker wanneer men weet dat het aantal criminele feiten tijdens de vorige legislatuur – onder Janssens – met maar liefst 17% steeg.
 
Uit de criminaliteitscijfers voor de eerste twee maanden van 2014 blijkt overigens dat de criminaliteit opnieuw in stijgende lijn is. In de maanden januari en februari 2014 steeg het aantal woninginbraken tegenover dezelfde periode vorig jaar met 13,8%. Voor de agressieve diefstallen werd in januari-februari 2014 een stijging vastgesteld van 4,8%.
 
Het Vlaams Belang stelt vast dat de burgemeester voor deze recente stijging van de misdaad wel een heel originele uitleg klaar heeft. Het politionele persbericht dat hij naar aanleiding van de aankondiging van de toegenomen misdaad in de eerste twee maanden van 2014 liet verspreiden, begint als volgt: “Iedereen herinnert zich nog de koude winter van 2013 met een aantal hevige sneeuwstormen. Als mensen minder op straat komen, kunnen er ook minder woninginbraken en criminele feiten gepleegd worden. Het contrast met de zachte winter van 2014 weerspiegelt zich dan ook in de criminaliteitscijfers van de eerste twee maanden van dit jaar.” Met andere woorden: als de criminaliteitscijfers dalen, steekt De Wever de pluimen op zijn hoed van een zogenaamd “succesvol” beleid. Wanneer de criminaliteitscijfers echter stijgen, is het de schuld van … het weer.
 
Het is dus zeker nog te vroeg om te beweren dat het tij gekeerd is in Antwerpen. Elders in het genoemde persbericht blijkt dit trouwens ook toegegeven te worden, wanneer over de woninginbraken wordt gesteld: “Als we vergelijken met klimatologisch eerder normale jaren in de periode 2009-2012, zijn de resultaten gemiddeld te noemen.” De Wever lijkt met andere woorden blij te zijn met een dode mus.
 
Bovendien zijn de gepresenteerde cijfers ook heel relatief. Gemiddeld wordt immers nauwelijks een derde van de misdrijven aangegeven, zo blijk uit de gegevens van de nationale Veiligheidsmonitor. Bovendien zeggen de cijfers ook niets over de ophelderingsgraad, over hoeveel van de geregistreerde misdrijven leidden tot vervolging en over hoeveel daders van feiten gepleegd op Antwerps grondgebied er uiteindelijk in de cel belanden. Het Vlaams Belang pleit terzake voor een globale aanpak; om het succes van het veiligheidsbeleid te kennen, moet men ook over deze informatie beschikken.
 
Het Vlaams Belang feliciteert tot slot de burgemeester met zijn initiatief ‘Crime Online’, waarbij de naar het voorbeeld van enkele buitenlandse steden (o.m. Londen) Antwerpse criminaliteitscijfers tot op wijkniveau publiek worden gemaakt op internet. Het was immers het Vlaams Belang dat dit voorstel als eerste lanceerde en als eerste een eigen website terzake online bracht (www.crimimonitor.be), gebaseerd op de Antwerpse politiebriefings en meldingen van burgers.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...