Cultuurschepen Hoboken weigert 11-juli viering te organiseren

Vlaams Belang overweegt een motie van wantrouwen in te dienen tegen de cultuurschepen

Tot onze niet geringe verbazing kregen we enkele uren voor de aanvang van de districtsraad van 28 juni ’10 een mailtje van het districtscollege met de mededeling dat het college in de onmogelijkheid verkeerd  een 11-juli viering te organiseren.  Deze beslissing werd reeds genomen op 22 juni ’10, zes dagen voor de districtsraad.

 

Bij voorlegging van de budgetwijzing tijdens de districtsraad van 25 mei ’10 stelde het Vlaams Belang vast dat de subsidie voor een 11-juli viering was geschrapt.  Via een amendement heeft het Vlaams Belang bekomen dat, met meerderheid van stemmen, de 11-juli viering opnieuw werd opgenomen in de budgetwijzing.  Schepen Langmans en schepen Waterschoot onthielden zich bij de stemming.  N-VA en SLP steunden het amendement.   Schepen Langmans en Waterschoot waren het dus onrechtstreeks eens dat de 11-viering opnieuw werd ingeschreven en spraken de hoop uit dat het Vlaams Belang de budgetwijziging mee zou goedkeuren.

 

Vlaams Belang heeft daarop, samen met N-VA, enkele voorstellen op tafel gelegd voor het organiseren van een volkse viering maar kreeg geen gehoor bij cultuurschepen Langmans.  Deze verklaart nu plots dat het niet meer mogelijk is een degelijke viering op poten te zetten.   Een eerste grove leugen van de schepen.

 

Verder stellen we vast dat de schepen een subsidie heeft aangevraagd bij Vlaanderen Feest.  Deze subsidie moet aangewend worden om een 11-juli viering te organiseren.  Het budget dat verkregen werd via Vlaanderen Feest werd echter fijntjes ingeschreven voor De Parkfeesten. Is hier geen misbruik van subsidiegelden?

 

Vlaams Belang is niet te spreken over de werkwijze van de cultuurschepen.  Zij liegt en bedriegt, houdt geen rekening met voorstellen welke werden goedgekeurd in de districtsraad en volhard in de boosheid.   Vlaams Belang overweegt een motie van wantrouwen in te dienen tegen de cultuurschepen.  Verder zal Vlaams Belang laten onderzoeken onder welke noemer de subsidie bij Vlaanderen Feest werd aangevraagd en of het aanwenden van deze subsidie op een correcte wijze wordt besteed.

 

Patrick Smedts                                                                                                             Guy Eggermont


 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...