Criminaliteit in Antwerpen stijgt opnieuw met 5% op één jaar tijd


2006 – 2011: criminaliteit in Antwerpen neemt toe met 16,2%: van 49.778 naar 59.409 criminele feiten
 

Filip Dewinter: “sp.a-N-VA-CD&V-Open VLD-veiligheidsbeleid heeft volledig gefaald.”
 
Uit de door het Antwerpse stadsbestuur bekendgemaakte criminaliteitscijfers blijkt dat de criminaliteit in Antwerpen in 2011 opnieuw met 5% gestegen is, voor wat de korpsprioriteiten betreft met 4%. De totaal geregistreerde criminaliteit stijgt van 56.746 naar 59.409 criminele feiten, een toename met 2.663 feiten.
 
Sinds het begin van de legislatuur, tijdens de periode 2006-2011, steeg de criminaliteit in Antwerpen met 16,2%, van 49.778 naar 59.409 feiten. In 2011werden in Antwerpen gemiddeld 162 criminele feiten per dag gepleegd. 
 
In Antwerpen nam het aantal feiten van diefstal met geweld tussen 2010 en 2011 toe met 14%, het aantal feiten van handtasroof steeg met 9%, diefstal uit auto met 12%, druggebruik en 
-bezit  met 21%. Alleen het aantal woninginbraken daalde tussen 2010 en  2011 met 5% (van 5.146 naar 4.885 feiten) en het aantal gewapende diefstallen met 11 procent (van 393 naar 351 feiten). 
 
Filip Dewinter reageert: “Uit alle cijfermateriaal blijkt dat de sp.a-N-VA-CD&V-Open VLD-coalitie voor wat het veiligheidsbeleid in Antwerpen betreft volledig gefaald heeft. In plaats van de criminaliteit in Antwerpen terug te dringen of op zijn minst te stabiliseren, blijkt dat Antwerpen steeds meer een ‘Chicago aan de Schelde’ dreigt te worden.”
 
Het Antwerpse stadsbestuur is er duidelijk niet in geslaagd om de criminaliteit een halt toe te roepen. Het falende veiligheidsbeleid is het probleem bij uitstek voor onze stad en moet de absolute prioriteit zijn voor het bestuur. De toenemende criminaliteit en onveiligheid straalt immers af op zowat alles: de misdaad genereert witte stadsvlucht, minder investeringen, verpaupering,… 
 
Het rapport van deze bestuursploeg is – voor wat het veiligheidsbeleid betreft – ondermaats en ronduit beschamend. 
 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...