Criminaliteit in Antwerpen stagneert op hoogste niveau ooit

Cijfers zijn verontrustend: Vlaams Belang vraagt grondige evaluatie van speciale acties en politie-inzet op straat inzake inbraken.

In de gemeenteraadscommissie ‘Veiligheid’ van maandag 13 september stelde de korpschef de criminaliteitscijfers voor de eerste zes maanden van 2010 voor. Het document focust vooral op de korpsprioriteiten en bevat dan ook geen volledig overzicht. De cijfers werden vergeleken met deze van de eerste zes maanden van 2009.

De woninginbraken stagneren op het hoogste niveau ooit  ondanks twaalf speciale acties in de maanden mei en juni. Meer inspanningen op het terrein  leiden blijkbaar niet tot een structurele daling van het aantal inbraken. De diefstallen met geweld stijgen opnieuw fors na een periode van stagnatie.  Diefstallen gewapenderhand kennen een status quo op het hoogste niveau ooit. Diefstallen uit auto’s stijgt licht t.o.v. vorig jaar. Het enige positieve wat het document te melden heeft, is een daling met 25% – t.o.v. dezelfde periode in 2009 – van de handtasroven.

Deze cijfers over de korpsprioriteiten zijn verontrustend. De criminaliteit stagneert op het hoogste niveau ooit of kent een stijging, met uitzondering van de handtasdiefstallen. Van een daling is absoluut geen sprake. Men slaagt er niet in om het tij te keren ondanks bijkomende inspanningen en speciale acties. Hoewel er enkele resultaten worden geboekt, slagen stadsbestuur en politie er niet in om een structurele daling van de criminaliteit te bewerkstelligen.

Het Vlaams Belang vraagt een grondige evaluatie van de speciale acties en van de politie-inzet op straat. Dit zou kunnen leiden tot een bijsturing van het gebruik van mensen en middelen. Tevens wil het Vlaams Belang dat er opnieuw – zoals recent in Mechelen – een stedelijke premie voor veiligheidsinvesteringen ingevoerd wordt. Gratis advies van de politie over maatregelen tegen woningdiefstal zijn er in Antwerpen al. Er is echter nood aan een premie waardoor bewoners ook daadwerkelijk financieel aangemoedigd worden om de veiligheidsinvesteringen te realiseren.

 

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...