Conferentie tegen radicalisering georganiseerd op het Antwerpse stadhuis op 11 april


Interpellatieverzoek van gemeenteraadslid Filip Dewinter aan burgemeester Bart De Wever in verband met de conferentie tegen radicalisering georganiseerd op het Antwerpse stadhuis op 11 april


Op donderdag 11 april organiseerde Antwerps burgemeester Bart De Wever samen met zijn collega’s Bart Somers, burgemeester van de stad Mechelen, en Hans Bonte, burgemeester van de stad Vilvoorde, een conferentie op het Antwerpse stadhuis in verband met de radicalisering van jongeren die gerekruteerd worden voor de jihad in Syrië.


Naar aanleiding van deze conferentie lanceerde de Antwerpse burgemeester, Bart De Wever, het voorstel om ook  het onderwijs te betrekken bij de strijd tegen de rekrutering tegen de islamradicalisering en de rekrutering richting Syrië. Scholen zouden wanneer ze tekenen van radicalisering opmerken hiervan de overheid of de politie in kennis moeten stellen. Ook straathoekwerkers zouden actief moeten uitkijken naar signalen van radicalisering en hier eveneens de autoriteiten van op de hoogte stellen. Ondertussen hebben zowel het onderwijs als de straathoekwerkers laten weten dit niet te willen doen. Hoe reageert de burgemeester hierop? Welke instructies werden aan het stedelijk onderwijs ter zake gegeven? Welke instructies werden aan straathoekwerkers en jeugdwerkers van de stad gegeven?


De burgemeester liet tevens weten GAS-boetes te zullen aanwenden om de radicalisering van jongeren tegen te gaan. Kan de burgemeester mij laten weten hoe dit zal gebeuren?


Welke waren de conclusies van de burgemeester naar aanleiding van de conferentie omtrent radicalisering? Welk verder gevolg zal aan deze conferentie gegeven worden? Komt er nog een soortgelijke conferentie in de nabije toekomst? Zullen ook andere burgemeesters bij dit initiatief betrokken worden?


Welke maatregelen gaat de burgemeester nemen om de radicalisering tegen te gaan en de rekrutering van jongeren voor de jihad in Syrië te vermijden? Overweegt de burgemeester de sluiting van een aantal radicale moskeeën (zoals de Khatim-Ul-Anbia-moskee in de Oranjestraat en de El Mousliminmoskee in de Jan Palfijnstraat) en radicale koranscholen als Dar al-Hadieth in Borgerhout? Zal het in de toekomst mogelijk zijn voor organisaties zoals Al Mawadaom nog langer extremistische islampredikers vanuit het buitenland naar hier te halen om ze hier het woord te laten voeren (zoals HusseinYé in 2010 en Bilal Philips, eveneens in 2010)?


 


 

Filip Dewinter
Fractievoorzitter gemeenteraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...