Initiatieven

Voorstelling definitief kaaienplan

Mondelinge vraag van gemeenteraadslid Bruno Valkeniers aan schepen Van Campenhout voor de gemeenteraadszitting van maandag 29 maart 2010 betreffende het definitieve kaaienplan Zondag 28...

Het loopt fout in Borgerhout

Interpellatieverzoek van gemeenteraadslid Hilda Vienne aan de burgemeester voor de gemeenteraadzitting van maandag 29 maart 2010 betreffende leefbaarheid Borgerhout Op 11 maart jl. bracht...