Initiatieven

Megazuipfeest in Antwerpen

Mondelinge vraag van gemeenteraadslid Filip Dewinter aan de burgemeester voor de gemeenteraadszitting van dinsdag 25 mei 2010 over het megazuipfeest in AntwerpenVolgens Gazet van...

Voorstelling definitief kaaienplan

Mondelinge vraag van gemeenteraadslid Bruno Valkeniers aan schepen Van Campenhout voor de gemeenteraadszitting van maandag 29 maart 2010 betreffende het definitieve kaaienplan Zondag 28...

Het loopt fout in Borgerhout

Interpellatieverzoek van gemeenteraadslid Hilda Vienne aan de burgemeester voor de gemeenteraadzitting van maandag 29 maart 2010 betreffende leefbaarheid Borgerhout Op 11 maart jl. bracht...