Campagne “bier wiens naam niet genoemd mag worden of halal” blijft verboden

Rechtbank weigert verdediging Filip Dewinter te aanhoren

 De rechtbank te Antwerpen heeft op eenzijdig verzoekschrift bij vonnis van 29.04.2014 Filip Dewinter verboden zijn “bier wiens naam niet genoemd mag worden of halal”-campagne verder te zetten. Dit gebeurde zonder Filip Dewinter te horen of hem zelfs nog maar uit te nodigen voor de rechtzitting. De censuur in België bestaat dus nog!

Vandaag 2 mei 2014 trachtte Filip Dewinter in kortgeding zijn argumenten uiteen te zetten in een poging om deze onrechtvaardige beslissing ongedaan te maken. De rechter weigerde expliciet de verdediging van Filip Dewinter te aanhoren om reden dat de zaak volgens hem “niet hoogdringend” is. In de praktijk betekent dit dat de “bier wiens naam niet genoemd mag worden of halal” – campagne niet kan verdergezet worden en dat het verdelen van dit campagnemateriaal verboden blijft op dwangsom van 100€/per uur/per overtreding.

Filip Dewinter is niet verbaasd over deze gang van zaken. “Kafkaiaans. Dit staat symbool voor de rechtsgang in ons land. Van twee maten en twee gewichten gesproken …”

Filip Dewinter zal vanaf vandaag campagne voeren met de slogan “stem een Vlaamse Leeuw in de Kamer” met een trippelbier “Vlaamsche Leeuw” in de hand.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...