Budgetwijziging Deurne niet goedgekeurd.

Op de districtsraad van donderdagavond 16 mei ’13 keurde de verenigde oppositie (Sp.a, Groen, PvdA en Vlaams Belang) de budgetwijziging af. Onmiddellijk kwamen er verwijten van de voorzitter van de districtsraad, Peter Wouters. Zo zou volgens hem door het stemgedrag van de oppositie de Rivierenhofloop van 25 mei e.k. niet kunnen doorgaan.

Aangezien het Vlaams Belang (en naar wij veronderstellen ook de andere oppositiepartijen) geen problemen heeft met de organisatie van de Rivierenhofloop, heeft de verenigde oppositie de districtsraad opnieuw bijeengeroepen. Deze bijeenkomst zal geschieden op donderdag 23 mei, met als enig agendapunt de organisatie van de Rivierenhofloop. Wat de rest van de budgetwijziging betreft wachten wij de districtsraad van juni af. Het Vlaams Belang heeft de “meerderheid” wel al een indicatie gegeven over welke punten er een consensus zou kunnen zijn. Wij zullen daartoe een aparte stemming vragen over een aantal punten

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...