Budget OCMW na klacht van Vlaams Belang geschorst door hogere overheid

Nepbudgetten in evenwicht geven niet de reëele financiële toestand van het OCMW weer
 
Filip Dewinter : “De gouverneur geeft ons alweer gelijk. Burgemeester Janssens en de socialistische OCMW-voorzitters De Coninck en Verbist draaien gemeenteraad een rad voor de ogen”
 
Voor de tweede maal op drie jaar schorste de gouverneur het Antwerps OCMW-budget. Het ingediende budget 2012 stemt alweer niet overeen met de reëele financiële toestand van het OCMW. Als de rekeningen worden gepubliceerd blijkt het OCMW de laatste jaren steevast met grote tekorten te kampen. De jaarrekening voor 2010 (met een tekort van 2,8 miljoen euro) werd niet in het budget 2012 opgenomen en de meerjarenplanning 2012-2014 houdt evenmin met tekorten rekening. De gouverneur schorste ten gevolge van de klacht van het Vlaams Belang het budget 2012 van het OCMW. Eerder werd ook al het budget 2010 van het Antwerps OCMW geschorst door de gouverneur om gelijkaardige redenen.
 
Het OCMW doet de zaak af als een technische fout. Wat een leugen. Al drie jaar op rij dient het OCMW nepbudgetten in evenwicht in, terwijl iedereen weet dat het OCMW verlieslatend is. Voor 2012 gaat dit om een voorzien tekort bij het OCMW van ongeveer 13 miljoen euro. In de stadsbegroting 2012 werd een bedrag van 110.163 miljoen euro voorzien als stadsbijleg voor het Antwerpse OCMW. Het Antwerpse stadsbestuur baseert zich voor de stadsbijleg op het budget van het Antwerpse OCMW die echter niet in overeenstemming is met de realiteit. Dit jaar wordt het tekort van het Antwerpse OCMW berekend op 13,7 miljoen euro. Via een begrotingswijziging wordt achteraf telkens het tekort bijgepast. Deze werkwijze – die volkomen onwettig is – vindt haar oorsprong in een politiek akkoord tussen de Antwerpse meerderheidspartijen. Door het jaarlijks wederkerend tekort van het Antwerpse OCMW te negeren; het Antwerpse OCMW toe te laten een budget in evenwicht in te dienen en nadien via een begrotingswijziging de tekorten die blijken uit de rekeningen bij te passen, draait het Antwerpse stadsbestuur de Antwerpse gemeenteraad een rad voor de ogen. De gouverneur is het met het Vlaams belang eens dat de manipulatie van het Antwerpse OCMW-budget onaanvaardbaar is.  
 
Het Vlaams Belang noteert tot slot dat de toenemende tekorten voor het overgrote deel het gevolg zijn van het steeds groter wordende aantal asielzoekers, vreemdelingen en geregulariseerde illegalen die een OCMW-leefloon (equivalent leefloon) krijgen. In totaal worden 70,7 % van alle leeflonen in Antwerpen uitgekeerd aan asielzoekers, vreemdelingen en geregulariseerde illegalen. Dit betekent een stijging van 6,3 % ten aanzien van vorig jaar. Er dienen structurele maatregelen genomen te worden om deze tekorten weg te werken.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...