Blokkendoos-betoging: ondanks overtreding van strafwet komen boerkavrouwen er in Antwerpen vanaf met een waarschuwing!

Gelezen op de webblog van Vlaams Belanggemeenteraadslid Wim Van Osselaer

 

Op woensdag 26/6 vond aan het Antwerpse justitiepaleis een islamitische ‘solidariteitsbetoging’ plaats met de ouders van de leerlingen van de Kielse basisschool De Blokkendoos. Mijn sympathieke collega Albrecht Cleymans bezorgde me foto’s van de actie. Op de foto’s was duidelijk te zien dat verschillende manifestanten de strafwet overtraden, meer bepaald artikel 563bis, ingevoerd door de zogenaamde ‘boerka-wet’. Art. 563bis van de strafwet bepaalt: “Met geldboete van vijftien euro tot vijfentwintig euro en met gevangenisstraf van een dag tot zeven dagen of met een van deze straffen alleen worden gestraft, zij die zich, behoudens andersluidende wetsbepalingen, in de voor het publiek toegankelijke plaatsen begeven met het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat zij niet herkenbaar zijn.   Het eerste lid geldt echter niet voor hen die zich in de voor het publiek toegankelijke plaatsen begeven met het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat zij niet herkenbaar zijn, en wel krachtens arbeidsreglementen of een politieverordening naar aanleiding van feestactiviteiten.” Ik richtte vervolgens een vraag aan burgemeester De Wever over de manier waarop opgetreden werd tegen deze wetsovertreding. In antwoord op mijn vraag bevestigde de burgemeester dat “er door onze diensten een zevental vrouwen werden opgemerkt die drager waren van een boerka/niqab”. Volgens de burgemeester zouden de zeven dames “na de manifestatie op een subtiele en discrete manier onderworpen zijn aan een identiteitscontrole”. De dames kregen volgens de burgemeester “een waarschuwing”. Na hun interpellatie zouden zij “de plaats hebben verlaten zonder dat hun aangezicht bedekt was”. Verder optreden was volgens de burgemeester dan ook “niet nodig”. Het is mij in elk geval duidelijk dat van een kordate toepassing van de boerkawet (wet van 1 juni 2011) in Antwerpen geen enkele sprake is. Blijkbaar liet men de boerka-manifestanten totaal ongemoeid tijdens de actie. Enkel en alleen de identiteit werd gecontroleerd. En dan nog NA de manifestatie! Personen die – goed wetende dat het verboden is om hun gezicht te bedekken – in boerka of niqab gehuld deelnemen aan een publieke manifestatie moeten geen waarschuwing krijgen, maar moeten bestraft worden. Onze wetten moeten worden nageleefd. Ook door moslimextremisten. Ik betreur het dan ook dat in dit geval geen proces-verbaal werd opgesteld (zodat het parket hen kan vervolgen) of geen administratieve sanctie werd opgelegd. Terwijl moslims die de boerkawet overtreden met fluwelen handschoenen worden aangepakt, wordt via GAS-boetes wel medogenloos opgetreden tegen Vlamingen die per vergissing hun vuilzak op een feestdag buitenzetten . Blijkbaar wordt de wet in Antwerpen voor sommigen net iets milder toegepast dan voor anderen… De kracht van verandering?

Wim Van Osselaer

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...