Bijna de helft van de Antwerpse sociale woningen wordt toegewezen aan vreemdelingen

De helft van de personen op de wachtlijst voor een Antwerpse sociale woning is vreemdeling
 
Filip Dewinter dient voorstel van decreet in op basis van het ‘eigen volk eerst’-principe om gettovorming in de sociale huisvesting tegen te gaan en betaalbaarheid sociale huisvesting te garanderen. 
 
Volgens cijfers meegedeeld door minister van Wonen Freya Van den Bossche aan Vlaams volksvertegenwoordiger Filip Dewinter wordt bijna de helft (43%) van de Antwerpse sociale woningen toegewezen aan vreemdelingen. Volgens de minister zou 57,2% van de sociale woningen van de drie Antwerpse huisvestingsmaatschappijen (Woonhaven, De Ideale Woning en ABC) toegewezen worden aan personen met de Belgische nationaliteit, 5,6% aan EU-vreemdelingen en 37,2% aan niet-EU-vreemdelingen. De vele tot Belg genaturaliseerde vreemdelingen worden in deze cijfers uiteraard beschouwd als ‘Belg’. De huisvestingsmaatschappij die het meeste woningen toewijst aan vreemdelingen is A.B.C. (57% van de toewijzingen aan vreemdelingen). Woonhaven wijst 45% van de sociale woningen toe aan vreemdelingen en De Ideale Woning 29%. 
 
Uit de cijfers (eveneens meegedeeld door de minister) betreffende de nationaliteit van de personen op de wachtlijst voor een Antwerpse sociale woning blijkt dat het aantal vreemdelingen in de Antwerpse sociale huisvesting de komende jaren nog sterk zal toenemen. Nauwelijks 50,4% van de personen op de wachtlijst bij één van de drie Antwerpse huisvestingsmaatschappijen is Belg. 11% van de personen op de wachtlijst voor een Antwerpse sociale woning is EU-vreemdeling en maar liefst 38,5% is niet-EU-vreemdeling. Op de wachtlijst van A.B.C. is 51% vreemdeling, op de wachtlijst van Woonhaven 50% en op de wachtlijst van De Ideale Woning 38%. 
 
Het Vlaams Belang is van oordeel dat er dringend initiatieven dienen te worden genomen om de voortschrijdende gettovorming in de sociale huisvesting een halt toe te roepen en de sector van de sociale huisvesting leefbaar te houden. Bovendien stelt zich de problematiek van de betaalbaarheid van onze sociale voorzieningen. Onze welvaartsstaat werkt als een magneet op gelukszoekers uit alle windstreken. De betaalbaarheid van ons sociale zekerheidssysteem en onze sociale voorzieningen dreigen hieronder op termijn te bezwijken. 
 
Filip Dewinter diende daarom in het Vlaams Parlement een voorstel van decreet in dat voorziet in een prioritaire toewijzing van sociale woningen aan personen met de Belgische nationaliteit. Inspiratie voor het voorstel werd gevonden in Denemarken, waar de volledige toegang tot de sociale zekerheid en allerlei sociale voorzieningen wordt voorbehouden aan personen die reeds voldoende lang legaal in Denemarken wonen.
 
In het nieuwe voorstel van Filip Dewinter moeten vreemdelingen zeven van de acht voorgaande jaren legaal in het land verbleven hebben en eerst zelf drie jaar bijgedragen hebben tot de voorzieningen van onze welvaartsstaat vooraleer zij zich kandidaat kunnen stellen voor een sociale woning. Op deze wijze kan niet alleen de gettovorming in de sociale huisvesting een halt worden toegeroepen, maar komen sociale woningen vrij voor autochtone Vlamingen met een laag inkomen die nu maar al te dikwijls geconfronteerd worden met lange wachtlijsten. 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...