Beter laat dan nooit: stadsbestuur vaardigt samenscholingsverbod uit n.a.v. nieuwe betogingsoproepen van radicale moslims

Vlaams Belang eist uitvoering vijfpuntenprogramma in strijd tegen moslimradicalisme
 
 Naar aanleiding van oproepen van radicale moslims om zaterdag aanstaande opnieuw te betogen  heeft het Antwerpse stadsbestuur een samenscholingsverbod uitgevaardigd. Het werd tijd. Indien, zoals door het Vlaams Belang gevraagd, een dergelijk samenscholingsverbod reeds vorige week zou ingevoerd zijn, waren er allicht geen rellen of incidenten geweest. Het tijdelijk gedogen van de betoging van vorige week en het halfslachtig optreden van het Antwerpse stadsbestuur heeft voor een escalatie gezorgd met alle gevolgen van dien.
 
 De aanhoudende en toenemende problemen met radicale moslims in Borgerhout heeft de overheid in het algemeen en het stadsbestuur in het bijzonder vooral aan zichzelf te wijten. De halfzachte en naïeve benadering van de radicale islam en het knuffelbeleid t.a.v. allochtonen leidt ertoe dat vele – al dan niet radicale – moslims zich onaantastbaar wanen.
 
 Het toelaten in Antwerpen van haatimams – zoals Anjem Choudary en Houssein Yé – en het geen strobreed in de weg leggen van organisaties zoals Sharia4belgium zorgt ervoor dat moslimfundamentalisten zich in Antwerpen als een vis in het water voelen. Het Antwerps stadsbestuur en de traditionele partijen oogsten wat ze zelf gezaaid hebben. Antwerpen is de voorbije jaren het mekka van moslimfundamentalisten van allerlei slag geworden. Alle waarschuwingen van het Vlaams Belang terzake werden weggewuifd en/of geminimaliseerd.
 
 Het Vlaams Belang eist dat dringend paal en perk wordt gesteld aan het moslimfundamentalisme en eist de uitvoering van volgend vijfpuntenplan:
1. Sluiting van radicale moskeeën en koranscholen (zoals El Mouslimin, Khatim Al-Anbia, Dar al-Hadieth,…) en uitwijzen van haatimams;
2. Controleren van de boodschappen van de imams in de moskeeën;
3. Inreisverbod voor buitenlandse radicalen en jihadi’s (Hussein Yé, Anjem Choudary, Qazi Hussain Ahmad,…);
4.Verplicht opleggen van het Nederlands in de moskeeën;
5. Organisaties zoals Sharia4belgium

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...