Bestuursnota N-VA-Open VLD-CD&V-meerderheid is wollig en onduidelijk. Multicultureel beleid wordt gehandhaafd

Filip Dewinter: “Het bestuursakkoord en de zogenaamde centrumrechtse coalitie zijn een gemiste kans voor Antwerpen. Van een echt kordaat rechts beleid is geen sprake.”
 
 
 Het Vlaams Belang is allesbehalve onder de indruk van de bestuursnota van de nieuwbakken Antwerpse NVA-Open VLD-CD&V-meerderheid. Tijdens de persconferentie blonken Bart De Wever, Annemie Turtelboom, Liesbeth Homans en Marc Van Peel uit in wolligheid en onduidelijkheid.
 
 Filip Dewinter: “Alhoewel het Vlaams Belang zich kan inschrijven in het ‘rechten en plichten’-verhaal van het nieuwe stadsbestuur – in feite een verderzetting van het ‘voor wat hoort wat’-verhaal van Patrick Janssens – blijven de voorstellen terzake vaag en weinig concreet. Alhoewel De Wever van mening is dat ‘Respect voor A’ de rode draad door het bestuursakkoord moet zijn, blijkt dit niet altijd uit de teksten. Zo blijft het progressieve multiculturele beleid gehandhaafd. In Antwerpen wil de coalitie “een doorgedreven diversiteitsbeleid voeren”, “aandacht voor antidiscriminatie- en antiracismebestrijding”, “rekening houden met de diversiteit binnen de doelgroepen”, “een kleurrijke politie die aandacht besteedt aan de diversiteit binnen het korps”, enz. Het nieuwe stadsbestuur meent verder dat “integratie tweerichtingsverkeer is” en  dat de “dienstverlening dient te worden aangepast aan de specifieke levensbeschouwelijke en religieuze overtuiging”…. “
 
 Bij het begin van deze nieuwe legislatuur wil het Vlaams Belang Bart De Wever het voordeel van de twijfel geven . Niettemin is het Vlaams Belang ontgoocheld over het ontbreken van een aantal essentiële voorstellen die niet in het bestuursakkoord werden opgenomen:
 • Van een uitbreiding van het Antwerpse politiekorps is geen sprake. Er is enkel sprake van “een optimalisering van de operationele capaciteit”;
•Van een echt zerotolerantiebeleid is geen sprake;.
• Er komt geen bus-, tram- en metrobrigade om de veiligheid op en om het openbaar vervoer te verzekeren;
• Van een immigratie- of moskeestop is geen sprake. In het bestuursakkoord wordt wel uitdrukkelijk gesteld dat “migratie een potentiële opportuniteit voor de samenleving” is;
• Een actieve opsporing van illegalen komt er niet. Het stadsbestuur beperkt zich tot de vage mededeling dat er  een “actiever beleid rond illegale vreemdelingen” komt;
• Er komt geen uitbreiding van het hoofddoekenverbod tot alle stedelijke ambtenaren;
• De uitbreiding van de bevoegdheden en de middelen van de districten wordt enkel “onderzocht”…;
•In het onderwijs wordt het socialistische inschrijvingsbeleid, die de keuzevrijheid van de ouders beperkt, bestendigd. Het systeem van de buurtscholen wordt gehandhaafd, er komt een “profilering” van leerlingen, men wil een “onderwijs voor een diverse samenleving creëren” en er komt “een dubbele contingentering” voor de schoolkinderen….;
•Het mobiliteitsdossier wordt naar de Griekse kalender verwezen. Van de snelle realisatie van het tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel en het aansluiten van de tunnel op de E17 komt niks in huis;
• Inzake openbaar vervoer heeft dit bestuur geen enkele ambitie om te herstellen wat hersteld moet worden. Het openbaar vervoersaanbod in Antwerpen blijft gehalveerd. De huidige bestuursploeg zou toch wel wat meer ambitie mogen hebben dan wat De Lijn ons nu voorstelt;
• Wat is dit stadsbestuur met de gedempte Zuiderdokken ten gronde van plan? Dit stadsbestuur heeft blijkbaar geen eenduidige visie over de toekomst van de gedempte Zuiderdokken.
 
 Filip Dewinter: “Het bestuursakkoord en de zogenaamde “centrumrechtse coalitie” zijn een gemiste kans voor Antwerpen. Van een echt kordaat rechts beleid is geen sprake. Het blijft een raadsel waarom De Wever uitgerekend “verandering” in Antwerpen wil tot stand brengen met CD&V en Open VLD, uitgerekend de partijen die hij bestrijdt op het federale niveau. Echte verandering kan alleen met het Vlaams Belang. Helaas bestendigt De Wever het ondemocratische cordon sanitaire tegen het Vlaams Belang met alle gevolgen van dien.”
 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...