Bescherming industrieel erfgoed op de site van Petroleum Zuid te Antwerpen

Interpellatie van gemeenteraadslid Wim Wienen aan schepen Heylen voor de gemeenteraadszitting van dinsdag 29 mei 2012 over bescherming industrieel erfgoed op de site van Petroleum Zuid te Antwerpen


 


De site van Petroleum Zuid te Antwerpen was een van de eerste petroleumsites in Europa. De oudste gebouwen en constructies die er staan dateren nog van de tijd dat American Petroleum Company als eerste op de site werkzaam was.


 


De Vlaamse regering en de stad Antwerpen hebben grootste plannen met deze sterk vervuilde gronden. Het is de bedoeling dat er een nieuw modern bedrijventerrein van wordt gemaakt. Hiervoor werd de nv Blue Gate Antwerp opgericht. Het is een immens project waarbij niet alleen de gronden dienen gesaneerd te worden, maar waarbij ook de meeste van de bestaande gebouwen zullen worden afgebroken.


 


Wat die bestaande gebouwen betreft stelt er zich toch enigszins een probleem. Bepaalde gebouwen werden er nog neergezet door de American Petroleum Company in het begin van de vorige eeuw. Al reeds van bij de eerste plannen om het terrein om te bouwen tot een modern bedrijventerrein, werd er ondermeer onderzoek gevoerd naar de erfgoedwaarde van de gebouwen die er nog staan. Intussen blijkt zelfs dat verschillende gebouwen de grote brand van 1904 hebben overleefd. Sommige gebouwen kregen het predicaat ‘zeer waardevol’ en ‘zeldzaam’ mee. Het hoeft dus niemand te verwonderen dat deze gebouwen en constructies werden opgenomen in de Vastgestelde Inventaris van Bouwkundig Erfgoed.


 


Opname in deze inventaris betekent ondermeer dat de gebouwen niet afgebroken kunnen worden zonder een advies over de erfgoedwaarde van de gebouwen. De voornoemde lijst wordt rechtsgeldig 10 dagen na publicatie in het Staatsblad. Opmerkelijk is wel vast te stellen dat 3 dagen vóór de lijst rechtsgeldig werd, nv Blue Gate een sloopvergunning zou hebben gekregen voor de gebouwen. Mij komt dit alleszins opmerkelijk over omdat de stad Antwerpen en de Vlaamse overheid in dit dossier samenwerken. De stad Antwerpen wist dat deze gebouwen werden opgenomen in de vastgestelde inventaris voor bouwkundig erfgoed.


 


Vandaar mijn vragen aan de schepen :


 


         Vermits de stad door middel van de publicatie in het staatsblad op de hoogte was van de opname van de gebouwen in de vastgestelde inventaris, lijkt het er op dat ze met het afleveren van de sloopvergunning drie dagen voor de inventaris rechtsgeldig werd, de vigerende regels hebben willen omzeilen. Klopt dit? Wat was de reden om deze sloopvergunning af te leveren en wat is de reden van deze ‘toevallige’ timing?


         Wat is de mening van het stadsbestuur over de erfgoedwaarde van de betrokken gebouwen?


         Zijn er mogelijkheden om deze stukken erfgoed in het Blue Gate-preject op te nemen? Is de stad bereid dit te onderzoeken? Zo neen, waarom niet?


         Wat is op dit moment de stand van zaken in het afbraakdossier?


 


 


 

Wim Wienen
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...