Bejaarden steeds meer slachtoffer van misdrijven

Interpellatie van Filip Dewinter aan de burgemeester voor de gemeenteraadszitting van maandag 20 oktober 2014 betreffende ‘bejaarden steeds meer slachtoffer van misdrijven’

Maandag 6 oktober jl. werd wederom een 90-jarige vrouw brutaal overvallen in haar huis in Borgerhout. De dame werd geslagen en gekneveld en dit voor een paar euro’s en enkele juwelen. Voor de vrouw was het reeds haar vijfde overval.

Bejaarden blijken steeds meer slachtoffer te zijn van misdrijven. Uit recente cijfers is gebleken dat de leeftijd van slachtoffers van misdrijven steeds maar hoger ligt. Ongeveer 10 procent van de slachtoffers van misdrijven die in de periode 2011-2014 op Antwerps grondgebied gepleegd werden, is ouder dan 65 jaar.

Dit percentage ligt zelfs nog veel hoger bij handtasroven. Maar liefst 43 procent van de slachtoffers van een handtasroof is ouder dan 65 jaar. Zelfs met de dood tot gevolg.

Vervolgens worden 65 plussers in onze stad het vaakst slachtoffer van woninginbraken (18,68%) en diefstal met geweld (17,43%).

Hoe evalueert de burgemeester deze cijfers? Wat is de burgemeester zijn analyse terzake?

Welke structurele maatregelen zijn er reeds genomen en zullen nog genomen worden ter bescherming van onze Antwerpse senioren?

Is de burgemeester niet van mening dat een geweldsmisdrijf als een handtasroof de leeftijd van het slachtoffer als strafverzwarende omstandigheid dient te worden beschouwd wanneer dat slachtoffer ouder is dan 65 jaar?

In welke wijken stelt de problematiek van de handtasroven zich? Welke specifieke maatregelen worden daar genomen ter voorkoming van dergelijke misdrijven?

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Filip Dewinter
Fractievoorzitter gemeenteraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...