Bedelen toelaten en bedelaars steunen houdt de vicieuze ‘stiel’-cirkel in stand.

Hoewel bedelen op zich niet strafbaar is, kan dit in bepaalde omstandigheden absoluut niet getolereerd worden. Zeker bedelen met kinderen of door het vertonen van lichaamsgebreken of verminkingen is ontoelaatbaar. Dat gebeurt jammer genoeg altijd meer in de straten van onze steden. Veel van die beroepsbedelaars behoren tot Oost-Europese zigeunerbendes en zijn onderdeel van de georganiseerde misdaad. Alhoewel deze praktijken heel wat Vlamingen tegen de bost stoten, wordt er in Antwerpen nauwelijks tegen opgetreden.

De sinjoren worden op de winkelassen meer en meer geconfronteerd met dit soort storende ‘bedelaars’. Afgelopen winter werd zelfs een winteropvang gestart voor Poolse mannen zodat ze niet langer langs de straat zouden dwalen of onderdak zouden zoeken in de metro, onder de Groenplaats of onder het Astridplein. Daarnaast zijn er ook een groot aantal bedelaars in Antwerpen illegaal of afkomstig uit niet-EU landen.

 

Uit een vraag van gemeenteraadslid Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) aan de bevoegde schepen bleek dat van de 36 illegale bedelaars die in 2010 werden aangetroffen, er 22 onmiddellijk terug werden op straat losgelaten! Slechts 9 kregen een bevel om het grondgebied te verlaten, wat in praktijk op hetzelfde neerkomt en slechts 5 werden daadwerkelijk opgesloten met het oog op repatriëring.

Bedelaars krijgen momenteel in Antwerpen enkel een administratieve boete (GAS) als zij het bedelverbod uit het politiereglement herhaaldelijk overtreden. Weinig efficiënt, aangezien bedelaars veelal onvermogend zijn. Enkel wanneer een bedelaar herhaaldelijk de openbare orde verstoort, gaat de politie over tot een bestuurlijke aanhouding van maximaal twaalf uur.

Door de grote overlast van bedelaars werd in de politiewijken West en City in de tweede helft van 2010 een verhoogd toezicht ingesteld tegen bedelaars omdat boetes onvoldoende effect hadden om de overlast in te dijken. In zone West zal deze actie nog lopen tot eind 2011.

 

Gemeenteraadslid Anke Van dermeersch: “Het gaat al lang niet meer om sympathieke Antwerpse marginalen en mensen die het echt nodig hebben, maar om heuse bendes die van bedelen een stiel hebben gemaakt. Sommigen zigeuners bellen zelfs thuis aan om een aalmoes. Ze spelen in op het medeleven van de mensen maar hun praktijken horen in feite thuis binnen de georganiseerde misdaad. De politie zou er dan ook op die manier moeten mee omgaan. Dit is een plaag die enkel valt uit te roeien met adequaat politie optreden.”


 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...