Aparte schoolopvang voor kinderen illegalen en asielzoekers


Filip Dewinter pleit in “Wakker op Zondag” (ATV) voor aparte schoolopvang voor kinderen van illegalen en van mensen waarvan de asiel- of regularisatieprocedure nog loopt


Filip Dewinter: “Toevloed anderstalige en illegale kinderen met taal- en leerachterstand haalt onderwijskwaliteit in Antwerpen naar beneden. Er moet een maximumdrempel van 15% ingevoerd worden”


Deze ochtend op “Wakker op Zondag” had een debat plaats over het Antwerps onderwijs, meer bepaald over het nieuwe inschrijvingssysteem en de voorrang voor GOK-leerlingen en kinderen van illegalen. Filip Dewinter pleitte in het programma voor aparte scholen voor kinderen van illegalen en van mensen die nog in een asiel- of regularisatieprocedure zitten.


Filip Dewinter: “Nu reeds spreekt meer dan 40% van de leerlingen in het Antwerps onderwijs thuis geen Nederlands. In het district Antwerpen en in Borgerhout is dit al opgelopen tot meer dan 60%. In het stedelijk basisonderwijs is momenteel 40% van de leerlingen moslim. Dat is teveel. Door de gebrekkige taalkennis en de leerachterstand van vele van deze kinderen daalt het niveau van ons onderwijs gestadig. De daling van de onderwijskwaliteit en het teveel aan moslimleerlingen in onze klassen is één van de belangrijkste redenen voor de stadsvlucht van jonge Vlaamse gezinnen met kinderen”.


Filip Dewinter noemde de voorrang voor GOK-leerlingen onrechtvaardig en inefficiënt. Hij stelt voor om voor kinderen van illegalen en van mensen die nog in een asiel- of regularisatieprocedure zitten, aparte schoolopvang te voorzien. Filip Dewinter: “Kinderen van illegalen en van mensen die in een asiel- of regularisatieprocedure zitten, horen niet thuis in het regulier onderwijs. Zij moeten in aparte scholen en klassen opgevangen worden. Daar kunnen ze dan aangepast onderwijs genieten. Pas nadat de ouders geregulariseerd zijn en de taalkennis voldoende is, kunnen die kinderen in het regulier onderwijs schoollopen. Het recht van onderwijs blijft op die manier gegarandeerd en de onderwijskwaliteit wordt niet verder naar beneden gehaald”.


Filip Dewinter werkt momenteel aan een decreet ter zake. Daarin pleit hij tevens voor een maximumdrempel van anderstaligen en moslims in de Antwerpse scholen. Filip Dewinter: “In het regulier onderwijs moet een maximumdrempel van 15% ingebouwd worden zowel voor anderstaligen als voor moslims. Sommige scholen zullen moeten omgevormd worden tot integratiescholen. In die scholen kunnen tot 100% moslims zitten. Zij krijgen aangepast onderwijs, doorgedreven taalonderricht en veel aandacht voor de Westerse normen en waarden. Het is volgens mij de enige manier om de stadsvlucht van jonge Vlaamse gezinnen met kinderen alsook de dalende kwaliteit van het Antwerps onderwijs door de toevloed van anderstaligen en moslims af te remmen”.


 


Philippe Van der Sande
Perswoordvoerder

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...