Antwerpse regularisatieprocedure illegalen klokt af op 7.108 dossiers

Regularisatieprocedure brengt 30.000 nieuwe vreemdelingen naar Antwerpen

In antwoord op een schriftelijke vraag van Filip Dewinter in de Antwerpse gemeenteraad deelde Monica De Coninck, Antwerps schepen voor Bevolking en OCMW-voorzitster, cijfers mee betreffende het aantal geregistreerde regularisatieaanvragen in de stad Antwerpen. Uit deze cijfers blijkt dat op datum van 5 februari 2010 7.108 regularisatieaanvragen werden geregistreerd. Op 15 oktober bedroeg het aantal aanvragen 956, op 15 november 2.138, op 15 december 6.644 en op 5 februari dus 7.108. Van de aanvragen werden inmiddels 916 dossiers overgemaakt aan Dienst Vreemdelingenzaken. 29 aanvragen werden niet in overweging genomen “omwille van negatieve woonstcontrole”.

Naar analogie met de vorige regularisatiecampagne zullen ongeveer de helft van de geregulariseerden bij het OCMW aankloppen. Elke geregulariseerde kost het OCMW ongeveer 5.000 euro op jaarbasis. Volgens deze berekeningen zou deze regularisatiecampagne het Antwerpse OCMW jaarlijks 17.770.000 euro kosten. Het Vlaams Belang wijst er bovendien op dat de werkelijke kost wellicht hoger zal liggen vermits achter één aanvraag gemiddeld ongeveer 1,6 gezinsleden schuil gaan. Wanneer ook rekening gehouden wordt met de volgmigratie moet het aantal geregulariseerden vermenigvuldigd worden met 2,5, wat de totale instroom aan geregulariseerden en volgmigranten ten gevolge van de regularisatiecampagne in Antwerpen op een kleine 30.000 brengt.

Filip Dewinter: “Antwerpen wordt overspoeld door steeds meer allochtonen en vreemdelingen. De regularisatieprocedure zal een nieuwe vloedgolf veroorzaken. De krokodillentranen van Monica De Coninck moeten alleen de verpletterende verantwoordelijkheid van de SP.a verbergen. De SP.a was immers verantwoordelijk voor de eerste regularisatiecampagne (2000), voor de weigering om illegalen actief op te sporen, voor het lakse immigratie- en asielbeleid, de snel-Belgwet, het vreemdelingenstemrecht en het multiculbeleid dat diversiteit in plaats van integratie als prioriteit naar voor schuift. Inderdaad, Antwerpen is tegenwoordig van iedereen.”

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...