Antwerpse Provincieraad : geen verandering maar meer van hetzelfde !

Overbodige linkerzijde oververtegenwoordigd.
 
 
In tegenstelling tot in 2006 is de coalitievorming in de Antwerpse provincieraad nog geen week na de
verkiezingen beklonken. Een eerste opmerkelijke vaststelling is het feit dat – ondanks de grote
electorale verschuiving die vorige zondag plaatsvond – de bestaande coalitie (CD&V/N-VA, SP.a,
Open VLD) in feite gewoon wordt voortgezet, zij het in een geamputeerde versie (minus Open
VLD). Wat dit betreft, is van de beloofde ‘verandering’ alvast weinig te merken en krijgt de kiezer
gewoon ‘meer van hetzelfde’.

 

Zo mogelijk nog opmerkelijker is het feit dat de SP.a in de nieuwe deputatie een positie inneemt die
haar electorale sterkte ver overstijgt. Terwijl de partij in de provincie 36.353 stemmen verloor en
terugviel op 12,8 procent, levert zij met 2 gedeputeerden 33 procent van de bestuursmandaten. De
oververtegenwoordiging van de linkerzijde in de nieuwe deputatie is nog onbegrijpelijker gezien het
feit dat de SP.a volstrekt overbodig is om een werkbare (en centrum-rechtse) meerderheid te vormen.
Het is maar de vraag waarover de kiezer die vorige week voor ‘verandering’ koos zich het meest
moet verbazen: over de pretentie van de SP.a om met niet minder dan 2 gedeputeerden genoegen te
nemen of over de bereidheid van de N-VA om dit staaltje ongeziene arrogantie van een volslagen
overbodige partner te honoreren.

 

De feiten zijn echter wat ze zijn. De knopen zijn doorgehakt, tenminste wat de onderlinge verdeling
van de postjes betreft. Van enig programma of beleidsplan van de ‘nieuwe’ coalitie hebben we
daarentegen nog niets mogen vernemen. Dat is duidelijk van minder belang. De samenstelling van de
‘nieuwe’ coalitie – de facto een verderzetting van de oude – doet echter vrezen dat ook op dit vlak
van de beloofde ‘verandering’ niet veel zal te merken zijn. Het Vlaams Belang staat in ieder geval
klaar voor een constructieve, maar gedegen oppositie.

 

Steven Vollebergh
Voorzitter provincieraadsfractie

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...