Antwerpse criminaliteit in Antwerpen nog steeds in stijgende lijn

Tijdens de legislatuur van burgemeester Janssens steeg de criminaliteit in Antwerpen met 17%

Op het vlak van veiligheid is de Antwerpenaar slechter af dan in 2006
Vroeger dan verwacht gaf de Federale Politie de criminaliteitscijfers voor 2011 vrij. Uit deze cijfers blijkt  dat de criminaliteit in Antwerpen sinds 2006 voor het 5e jaar op rij gestegen is.  Terwijl er op het Antwerpse grondgebied  in 2006  75.098 misdrijven plaatsvonden zien we dat dat er in 2011 87.892 zijn geworden. In percenten uitgedrukt steeg de criminaliteit in Antwerpen tijdens de legislatuur van burgemeester Janssens dan ook met 17%.

Alarmerend is de vergelijking tussen 2011 en 2011 waar we een toename van de  zien van 83.286 naar 87.892 criminele feiten.  Een spectaculaire stijging dus met maar liefst 4.606 feiten of 5,5%.
Wanneer we een opdeling maken naar de aard van het misdrijf zien we dat diefstal met 38.071 feiten het sterkst vertegenwoordigd blijft in de Antwerpse misdaadcijfers. Ten opzichte van 2006 steeg het aantal diefstallen met 4,7%, ten opzichte van 2010 zien we een stijging van 4,2%. Zorgwekkend in deze trend is de stijging van het aantal diefstallen met geweld. Ten opzichte van 2010 zien we immers een toename van maar liefst 14,9%.

Ook de zogenaamde misdrijven tegen de lichamelijke integriteit stijgen nog steeds. Terwijl er in 2006 5.171 feiten van slagen en verwondingen werden aangegeven waren dat er in 2011 al 6.215. M.a.w. een stijging met maar liefst 20,2%.
Geweld tegen beroepen van algemeen belang, zoals bus- en tramchauffeurs, neemt ook toe. Terwijl er in 2006 200 dergerlijke feiten werden gepleegd, waren dat er in 2011 al 306, of m.a.w een stijging van maar liefst 53%. Ook zorgwekkend is de toename in het aantal groepsverkrachtingen. Deze stegen met 41% .

Uit de cijfers blijkt verder dat het drugbezit stijgt in Antwerpen. Ten opzichte van 2006 met 83,7%, ten opzichte van 2010 met 14,6%. Geen drugbezit zonder drughandel: ten opzichte van 2006 nam de drughandel toe met 9,8%. Ten opzichte van 2010 zien we een stijging van 2,6%.
Ook vandalisme blijkt sinds het begin van de legislatuur van Burgemeester Janssens te zijn toegenomen. Terwijl er in 2006 nog 4.740 gevallen van vandalisme werden vastgesteld zijn dat er in 2011 al 6.143 geworden of een stijging van 29,6%.

Uit de pas vrijgegeven criminaliteitscijfers kan dan ook worden afgeleid dat op het vlak van veiligheid de Antwerpenaar slechter af is dan in 2006. Buiten het opvoeren van een goed nieuwsshow heeft de legislatuur Janssens dan ook niets bijgedragen tot de veiligheid in Antwerpen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...