Antwerps stadsbestuur wil financiële stimulans voor verdoofd ritueel slachten op tijdelijke slachtvloer ter gelegenheid van Offerfeest afschaffen

Vlaams Belang kondigt amendement aan dat financiële stimulans opnieuw invoert 
Op de gemeenteraadscommissie van dinsdag 18 oktober kwam het tot een zeer fel debat over de door het schepencollege voorgestelde wijziging van het retributiereglement voor het gebruik van de tijdelijke slachtvloer ter gelegenheid van het islamitische Offerfeest (dat op 5 of 6 november zal plaatsvinden). Ter gelegenheid van het Offerfeest voorziet het stadsbestuur de installatie van een ‘verdoofde’ en een ‘niet-verdoofde’ slachtlijn. 
 
Artikel 3 van het reglement – dat de prijs van de retributie vastlegt – bepaalt tot op heden: “De retributie bedraagt 25 euro, per dier. De retributie bedraagt 15 euro per dier indien men het dier eerst verdooft, alvorens te slachten.” Het reglement bevat dus een financiële stimulans ten voordele van het verdoofde rituele slachten. In een door het college voorgestelde wijziging van het reglement valt deze financiële stimulans weg. Voortaan zou het artikel 3 kort luiden: “De retributie bedraagt 25 euro per dier.”
 
De aanpassing van het reglement is het gevolg van een politiek compromis tussen de meerderheidspartijen. De socialisten – Monica De Coninck op kop – hebben er in de meerderheid immers mee gedreigd om de verdoofde slachtlijn af te schaffen indien de retributie voor het verdoofd slachten van een dier lager zou zijn dan de retributie voor het onverdoofd slachten. 
 
Ter gelegenheid van het commissiedebat haalden Karim Bachar (SP.a-fractie), Fatma Akbas (SP.a), Sener Ugurlu (SP.a) en Ergun Top (CD&V-N-VA-fractie) zwaar uit naar de verdoofde slachtlijn die het schepencollege nog steeds voorziet. Volgens hen is er binnen de moslimgemeenschap absoluut geen vraag naar verdoofd ritueel slachten en gaat het faciliteren van de mogelijkheid tot verdoofd ritueel slachten in tegen het uitdrukkelijke advies van de Moslimexecutieve terzake. 
 
Het Vlaams Belang stelt vast dat het stadsbestuur onder druk van de moslimgemeenschap reeds een enorme bocht heeft gemaakt in de organisatie van het Offerfeest. Terwijl vorig jaar nog schepen van Dierenwelzijn Luc Bungeneers (VLD) – zelf een voorstander van een verbod op het onverdoofd ritueel slachten – optrad als woordvoerder in het dossier en het verdoofd ritueel slachten financieel werd gestimuleerd, treedt nu plots schepen De Conionck (SP.a) namens het college op als woordvoerder en wordt er korte metten gemaakt met de financiële stimulans pro verdoofd ritueel slachten. Uit het debat in de gemeenteraadscommissie bleek bovendien dat de druk van de moslims nog aanhoudt en dat zelfs de loutere organisatie van een verdoofde slachtlijn door het stadsbestuur voor bepaalde moslims absoluut niet kan. 
 
Het Vlaams Belang wenst het behoud van de financiële stimulansen behouden te zien in het retributiereglement voor het gebruik van de slachtvloer. Daarom zal het Vlaams Belang op de gemeenteraad van maandag 24 november – waar het reglement opnieuw ter sprake komt – een amendement voorstellen dat de financiële stimulans wil behouden. Ten gronde is het Vlaams Belang overigens van oordeel dat op federaal niveau een verbod op het onverdoofd ritueel slachten moet worden ingevoerd.    
 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...