Antwerps stadsbestuur moet bibliotheekreglement aanpassen na klacht Vlaams Belang in verband met toegang van illegalen tot de stedelijke bibliotheek

Bibliotheekreglement wordt niet geschorst door de gouverneur, maar wel aangepast: illegalen kunnen geen gebruik maken van bibliotheekdiensten

Naar aanleiding van de goedkeuring van het nieuwe gebruikersreglement van de Antwerpse Stedelijke Openbare Bibliotheken tijdens de gemeenteraad van mei jl. werd door het Vlaams Belang bij monde van fractieleider Filip Dewinter, klacht neergelegd bij de Antwerpse Gouverneur tegen artikel 3 van het reglement dat vermeldt dat “burgers zonder papieren,  mits voorlegging van administratieve documenten waarop hun woonplaats vermeld wordt, eveneens lid kunnen worden van de bibliotheek”.  In een schrijven aan de Gouverneur liet Filip Dewinter weten dat het onaanvaardbaar is dat ambtenaren illegalen dienen in te schrijven als lid van de bibliotheek zonder dat zij aangifte doen aan politie of parket voor het feit dat de betrokken illegaal in ons land aanwezig is. Tevens stelde Filip Dewinter dat illegaal verblijf in ons land een misdrijf is dat onmogelijk door de overheid kan en mag gedoogd worden.
In een  schrijven laat de Antwerpse Gouverneur Cathy Berx nu aan Filip Dewinter weten dat “artikel 3 niet kan gelden voor personen die illegaal in ons land verblijven”. Logisch ook, want illegaal verblijf in ons land wordt nog steeds beschouwd als een misdrijf met als gevolg dat de betrokken bibliotheekambtenaar een aangifteverplichting heeft. De Gouverneur heeft ondertussen aan het Antwerpse stadsbestuur voorgesteld om in artikel 3 de begrippen “zonder papieren” en “administratieve documenten” zodanig aan te passen dat blijkt dat het artikel geen betrekking heeft op personen die illegaal in ons land verblijven. Wel stelt de Gouverneur dat personen die over een “attest van in ontvangstname” (lopende regularisatieaanvraag) beschikken, gebruik kunnen maken van de bibliotheekdiensten. Deze regeling geldt ook voor kinderen van illegalen (maximum 18 jaar) die in Antwerpen school lopen.
Het Vlaams Belang is tevreden met de beslissing van de Gouverneur omdat hierdoor een belangrijk precedent wordt gecreëerd. Het gedoogbeleid  ten aanzien van illegalen – waarbij op de duur zelfs ambtenaren moreel verplicht worden om de bestaande wetgeving te overtreden – wordt door deze beslissing ongedaan gemaakt. Het Vlaams Belang zal niet nalaten om erop te blijven wijzen dat het gedogen van illegalen onverantwoord en onwettelijk is.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...