Antwerps Seniorenforum en Vlaams Belang starten briefschrijfactie aan burgemeester Janssens

 
Het Antwerps Seniorenforum en het Vlaams Belang roepen de Antwerpse senioren op om een protestbrief te schrijven aan de burgemeester. Het college heeft beslist om financiële middelen bestemd voor het ouderenbeleid te gebruiken voor het betalen van leeflonen. Het aantal leefloontrekkers stijgt ten gevolge van de onophoudelijke immigratiestroom. Er komen gemiddeld 100 leefloontrekkers per maand bij. Twee jaar geleden keurde de voltallige gemeenteraad – ook het Vlaams Belang vanuit de oppositie – een ambitieus investeringsplan voor rusthuizen en serviceflats goed. Deze investeringen dreigen nu in het gedrang te komen omdat het geld voor een deel zal gebruikt worden voor het betalen van leeflonen aan nieuwkomers. Het Antwerps Seniorenforum en het Vlaams Belang roepen de Antwerpse senioren op om hun protest via het sturen van een protestbrief aan de burgemeester kenbaar te maken. Er wordt een modelbrief ter beschikking gesteld, die eenieder kan opvragen, gebruiken en verspreiden.
 

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...