Antwerps parket opent onderzoek tegen Filip Dewinter na tientallen racismeklachten tegen ‘Minder-Minder-Minder-videospel’.

Filip Dewinter: “De georchestreerde klachtenregen en het onderzoek van het parket zijn een aanslag op de vrije meningsuiting en een zoveelste poging om het Vlaams Belang te muilkorven.”

Het Antwerps parket is een onderzoek gestart naar het mogelijk racistisch karakter van het ‘Minder-Minder-Minder-videospel’ dat naar aanleiding van de federale,

Vlaamse en Europese verkiezingen gelanceerd werd door Vlaams Belang-parlementslid Filip Dewinter. Het ‘Minder-Minder-Minder-game’ kan overigens nog steeds gespeeld worden via http://filipdewinter.be/mmm/

Het betreft een onschuldig en ludiek videospel waarbij politici zoals Elio Di Rupo, Guy Verhofstadt of Laurette Onckelinckx afgebeeld als bromvlieg met een vliegenmepper kunnen worden afgestraft, waarbij een crimineel en een moslimterrorist met een knuppel kunnen worden uitgeschakeld en waarbij ook een in het Antwerpse straatbeeld opduikende moskee met een stopteken kan worden tegengehouden. Het spel werd ondertussen meer dan 400.000 keer gedownload en bleek tijdens de campagne een groot succes.

Naar aanleiding van het lanceren van het spel werd vanuit verschillende progressieve en allochtone verenigingen opgeroepen om op basis van de anti-racismewetgeving klacht neer te leggen. Verschillende tientallen klachten werden al dan niet in groep ingediend. Op basis hiervan besloot het parket een opsporingsonderzoek in te stellen. Gisteren werd Filip Dewinter in functie van dit onderzoek door de federale politie ondervraagd. Filip Dewinter ontkent overigens dat het spel een racistisch karakter zou hebben. Hij wijst erop dat de enige zogenaamde allochtoon in het spel een moslimterrorist betreft die afgebeeld wordt met een zwaard in de hand en met een bom in de tulband. Terwijl de in het spel opduikende crimineel op geen enkel moment als zijnde een allochtoon of ‘vreemdeling’ kan geduid worden, maar alle kenmerken van een autochtone Vlaming draagt.

Voor Filip Dewinter is het duidelijk: “de klachtenregen en het onderzoek van het Antwerps parket moeten alleen dienen om het Vlaams Belang te intimideren en indien mogelijk te muilkorven. De vrije meningsuiting komt via de anti-racismewetgeving voor de zoveelste keer in het gedrang.” Filip Dewinter sluit niet uit dat ook andere racismeklachten op basis van eerdere uitspraken en acties zullen leiden tot een mogelijke vervolging. “Een nieuw offensief tegen het Vlaams Belang in het algemeen en meer bepaald tegen mijn persoon is ingezet. In tegenstelling tot het groot anti-racismeproces van enkele jaren geleden tegen het Vlaams Blok, viseert men nu mijn persoon. Wellicht is het de bedoeling om op termijn mijn politieke rechten af te nemen en mij op die manier buiten spel te zetten. Ik zal mij echter met alle juridische en wettelijke middelen die te mijner beschikking staan, verdedigen en mijn strijd voor het ‘eigen volk eerst’ verderzetten.”

Het is tot nader order niet duidelijk in hoeverre het CGKR zich zal aansluiten bij deze klachten en of zich burgerlijke partij zal stellen. Wel heeft de voorzitter van het CGKR, Jozef De Witte, zich herhaaldelijk uitgesproken voor een ‘gecoördineerde aanpak van het Vlaams Belang’ na de verkiezingen van 2014.

 

Wim Van Osselaer

Persverantwoordelijke Vlaams Belang Antwerpen

 

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...