Antwerps OCMW financiert laattijdige abortus in Nederland : Vlaams Belang is geschokt

OCMW omzeilt Belgische abortuswetgeving : Vlaams Belang vraagt onderzoek door gouverneur naar wettelijkheid van deze beslissing

De Vlaams Belang-Vlott fractie in de Antwerpse OCMW-raad is niet te spreken over het sturen van een jonge dame uit Deurne naar Nederland om er een laattijdige abortus te ondergaan.  Het dossier kwam in februari voor het Comité Sociale Dienst. De Vlaams Belang-Vlott-raadsleden merkten toen al op dat een abortus voor die cliënt sowieso niet kon, omdat ze al 12 weken zwanger was. Toch werd de jonge dame naar het dr. Willy Peerscentrum doorverwezen. Dit abortuscentrum stuurde op zijn beurt de jonge dame door naar Nederland om er op kosten van het Antwerps OCMW een abortus te ondergaan . Uit latere verslaggeving kon opgemaakt worden dat er een abortus in Nederland had plaatsgevonden (in Nederland is abortus wettelijk toegestaan tot 24 weken).


Het Vlaams Belang en Vlott zijn geschokt door deze beslissing die ze als het omzeilen van de Belgische abortuswetgeving beschouwen. Een overheidsdienst dient de wet na te leven. Vrouwen die meer dan 12 weken zwanger zijn naar Nederland sturen is ons inziens  een onwettige praktijk. De Vlaams Belang-Vlott fractie vraagt aan de gouverneur om een onderzoek in te stellen naar de wettelijkheid van het doorsturen van OCMW-klanten naar Nederland om er een laattijdige abortus te ondergaan.


Tevens wil het Vlaams Belang dringend meer aandacht voor abortuspreventie, ook op lokaal vlak. Philippe Van der Sande: “Een OCMW is er om mensen in nood te helpen, niet om ze voor heel hun leven met een zwaar schuldgevoel over een zwangerschapsafbreking op te zadelen. Abortus is nooit een goede oplossing; niet voor het kind dat nooit geboren mag worden, niet voor de moeder die haar leven lang zal lijden onder de fysische en psychische consequenties van de abortus. Vrouwen – zeker als ze in nood zijn – verdienen beter dan abortus. De overheid moet hen ondersteunen, niet verder de put in duwen.


Philippe Van der Sande vroeg reeds eerder in een brief aan de Vlaamse parlementsleden om meer aandacht voor abortuspreventie. De legalisering van abortus 21 jaar geleden had tot doel om het aantal abortussen in ons land te doen dalen. Het omgekeerde doet zich voor. Ons land telde in 2009 18.870 geregistreerde abortussen (de abortussen in Nederland zijn niet meegerekend). De brief kreeg amper respons. In het Vlaams parlement liggen ze blijkbaar niet wakker van deze 350.000 baby’s die de voorbije 20 jaar niet geboren mochten worden. Nochtans waren ook zij ooit een embryo, maar gelukkig liet hun mama hen leven.


 

Philippe Van der Sande
Fractievoorzitter OCMW-raad

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...