Antwerpen telt sinds 1 januari méér dan 500.000 inwoners “dankzij” toename aantal vreemdelingen

Ten gevolge van vreemdelingenstemrecht bepalen buitenlanders wie burgemeester in Antwerpen wordt
 
Toename Antwerpse bevolking te wijten aan immigratie-invasie (+7.241 vreemdelingen op 1 jaar tijd)
 
Het Antwerpse stadsbestuur maakte cijfers bekend waaruit blijkt dat het aantal vreemdelingen die mogen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen ten opzichte van de vorige verkiezingen verdubbeld is.
 
Uit de officiële bevolkingscijfers van januari 2012, die het Vlaams Belang verkreeg n.a.v. een vraag aan minister Milquet van Binnenlandse Zaken, blijkt dat Antwerpen op 1 januari 2012 500.370 inwoners telde, wat een stijging betekent van 8.433 op 1 jaar tijd. De stijging van het aantal inwoners is quasi volledig te wijten aan het aantal vreemdelingen die zich in Antwerpen kwamen vestigen. Op 1 jaar tijd steeg het aantal vreemdelingen in Antwerpen van 85.666 (01/01/11) naar 92.907 (01/01/12), of een stijging met 7.241. De echte instroom van vreemdelingen ligt uiteraard nog een heel stuk hoger, aangezien in deze cijfers geen rekening werd gehouden met het aantal vreemdelingen die vorig jaar de Belgische nationaliteit verkregen.
 
De toename van het aantal vreemdelingen loopt de spuigaten uit. Het is nu reeds zover gekomen dat de allochtonen méér dan 1/3de van de Antwerpse bevolking uitmaken (34%). Ten gevolge van het vreemdelingenstemrecht bepalen vreemdelingen en nieuwe belgen wie de nieuwe burgemeester van Antwerpen wordt. De etnische stem zal de doorslag geven en daarom zullen de politieke partijen meer dan ooit bereid zijn om allerlei toegevingen te doen aan minderheidsgroepen allerhande. Hiermee is nogmaals bevestigd dat in een multiculturele maatschappij geen sprake meer is van democratie. Men laat 75.000 zo goed als niet-ingeburgerde vreemdelingen (sommigen kennen onze taal niet eens) het stedelijk beleid mee bepalen en vervalst daardoor de verkiezingsuitslagen.
 
Burgemeester Janssens opende met het bekendmaken van deze bevolkingscijfers de slag om de allochtone stem met onvermijdelijk heel wat opbod tot gevolg. Het Vlaams Belang doet daar niet aan mee en trekt verder resoluut de kaart van de autochtone Antwerpenaar.
 

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...