‘Antwerpen: slechts 2 gearresteerde illegalen op 100 wordt land uitgezet!’

NOTA ILLEGALEN – CIJFERS EN VOORSTELLEN

Cijfers aanhoudingen illegalen

In bijlage vindt u cijfers die de burgemeester aan gemeenteraadslid Wim Van Osselaer verstrekte betreffende de arrestaties van illegalen op Antwerps grondgebied. Uit deze cijfers blijkt dat er in 2011 – ondanks de gekende problemen en alle persheisa naar aanleiding van het terroriseren van de wijk Antwerpen-noord door illegale drugdealers in de zomer van 2011 –  nog geen enkele verbetering kon vastgesteld worden met betrekking tot het aantal effectieve maatregelen dat wordt genomen ten aanzien van aangehouden illegalen.

Uit de verstrekte cijfers blikt dat in 2010 3218 illegalen werden aangehouden op Antwerps grondgebied, waarvan 1.265 (39,3%) zonder gevolg mocht beschikken, 1.575 (48,9%) een bevel kregen om het grondgebied te verlaten, 311 (9,7%) door de Dienst Vreemdelingenzaken werden opgesloten en 67 (2,1%) door DVZ werden gerepatrieerd.

Voor 2011 zijn de cijfers als volgt: 3.749 personen zonder wettig verblijf werden aangehouden, waarvan 1.177 (31,4%) mochten beschikken, 2.194 (58,5%) het bevel kregen het grondgebied te verlaten, 289 (7,7%) door DVZ werden opgesloten en 89 (2,4%) door DVZ werden gerepatrieerd.

2011: geen kordatere aanpak van illegaliteit of van criminaliteit gepleegd door illegalen (ondanks heisa)

In 2010 werd dus naar aanleiding van 378 aanhoudingen een effectieve maatregel genomen (opsluiting of repatriëring). In 2011 werd exact hetzelfde aantal effectieve maatregelen genomen. Aangezien het absolute aantal aanhoudingen tussen 2010 en 2011 licht is toegenomen (met 531) is het relatieve aandeel van de effectieve maatregelen in verhouding tot het totale aantal aanhoudingen gedaald van 11,8% tot 10,1%.

De conclusie is duidelijk: van een kordatere aanpak van de illegaliteit of zelfs de criminaliteit gepleegd door illegalen is in 2011 geen enkele sprake. De uithaal van burgemeester Patrick Janssens naar DVZ in oktober 2010 en de stoere verklaringen in oktober 2011 naar aanleiding van de rellen in de Seefhoek leidden blijkbaar niet tot enig concreet resultaat. Straffeloosheid was in 2011 nog steeds de regel. Nochtans is bekend dat volgens politiecijfers bij driekwart van de drugsgerelateerde misdrijven in Antwerpen en Oud-Borgerhout illegalen betrokken zijn.

Bovenop het verbod opgelegd aan de Antwerpse politie om illegalen actief op te sporen, blijft er dus ook het lakse beleid van de DVZ dat ervoor zorgt dat illegalen bij gebrek aan celcapaciteit en opvangstructuren – als ze dan toch opgepakt worden – quasi onmiddellijk terug vrijgelaten worden in de natuur. Gedogen is de norm.

Bovendien blijkt intussen ook dat er op korte of zelfs middellange termijn nog steeds geen oplossing in zicht met betrekking tot de bouw van een gesloten centrum voor criminele illegalen.

Voorstellen Vlaams Belang

Het Vlaams Belang doet naar aanleiding van deze vaststellingen, van dit non-beleid, enkele nieuwe voorstellen die moeten leiden tot de handhaving van recht en orde in Antwerpen:

1. EINDE GEDOOGPOLITIEK – Het Vlaams Belang is van oordeel dat niet enkel gefocust kan en mag worden op de naar aanleiding van concrete criminele feiten gearresteerde illegalen. Wanneer men illegaliteit gedoogt en dus gedoogt dat mensen die geen wettig inkomen kunnen verwerven op ons grondgebied verblijven, creëert men een voedingsbodem voor criminaliteit. Illegaliteit leidt tot criminaliteit. Wanneer men enkel de betrapte criminele illegalen opsluit doet men aan symptoombestrijding. Voor elke opgesloten of uitgewezen dealer staan overigens er allicht 10 illegalen klaar om zijn plaats in te nemen.  Niet enkel de door illegalen gepleegde criminaliteit moet worden aangepakt, maar de illegaliteit, de aanwezigheid van illegalen, zelf.

2. ILLEGALENEENHEID BINNEN POLITIE – Het Vlaams Belang is voorstander van het oprichten, binnen het Antwerpse politiekorps, van een aparte eenheid die zich enkel en alleen met het actief opsporen van illegalen bezig houdt. De ALI-eenheid – waarbij ALI staat voor Actief Lokaliseren Illegalen – die kan bestaan een dertigtal effectieven, moet via doelgerichte identiteitscontroles, wijkacties en huis aan huiscontroles, illegalen lokaliseren en opsporen.

3. BOUW ANTWERPS DETENTIECENTRUM – Antwerpen moet – bij falen van de federale overheid – zelf het initiatief nemen om een Antwerps detentiecentrum uit te bouwen dat ter beschikking wordt gesteld aan de federale overheid voor de opsluiting van aangehouden illegalen, met het oog op hun uitwijzing. Daarbij kan een voorbeeld genomen worden aan de stad Mechelen dat een eigen jeugdgevangenis wil bouwen. De beste oplossing lijkt in dit verband een detentieboot te zijn, aangezien deze boot zeer snel in gebruik kan worden genomen. In Nederland beschikt men reeds over zeer positieve ervaringen met betrekking tot gevangenisboten. 

4. APARTE VLEUGEL GEVANGENIS VOOR ZWAAR CRIMINELE ILLEGALEN -Voor illegalen die betrapt worden op zeer zware criminele feiten moet onmiddellijk een aparte vleugel in een bestaande gevangenis in gebruik nemen. 

 

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...