Antwerpen : bijna 1 op 2 van de gevatte criminelen zijn vreemdelingen

Op basis van cijfergegevens, afkomstig van de dienst Strategische Misdaadanalyse van de lokale politie Antwerpen en van de dienst bevolking van de stad Antwerpen komt het Vlaams Belang tot de conclusie dat de vreemdelingencriminaliteit in Antwerpen alsmaar toeneemt. Het aandeel van vreemdelingen in de criminaliteit (gevatte daders) in Antwerpen stijgt jaarlijks: van 41% in 2008 naar 42,7% in 2009 en 45,1% in 2010. Bijna 1 op 2 van de gevatte criminelen zijn vreemdelingen.

Opvallend is de toename van de criminaliteit gepleegd door Oost-Europeanen. In 2010 werden 12,3% van de criminele feiten in Antwerpen gepleegd door Oost-Europeanen (Polen 2,8%, Roemenen 2,7% en Serviërs 1,7%).

De top-5 van de vreemdelingencriminaliteit op basis van de criminaliteitsgraad (verhouding procentuele aanwezigheid in criminaliteitscijfers/procentuele aanwezigheid in de bevolkingscijfers) wordt aangevoerd door Algerije (x 70), Servië (x 42,5), Roemenië (x 22,5), Rusland (x 7,3) en Bosnië (x 6,6). Het is duidelijk dat de afschaffing van de visumplicht eind 2009 voor Servië, Macedonië en Montenegro en de opengrenzenpolitiek voor Polen sinds eind 2007 mee verantwoordelijk zijn geweest voor de toename van de Oost-Europese criminaliteit.

Een overzicht per misdaadcategorie leert dat voor wat betreft drughandel (56,1%), diefstal uit appartement of woning (58%), diefstal uit auto (60,9%) en diefstal met geweld (50%) vreemdelingen reeds meer dan de helft van het aantal gevatte daders uitmaken.

Filip Dewinter wil het taboe omtrent de vreemdelingencriminaliteit weg: “Het zal ondertussen voor iedereen wel duidelijk zijn dat, wanneer bijna 1 op 2 van alle criminele feiten door vreemdelingen wordt gepleegd, het geen zin heeft om de kop in het zand te steken. Concrete maatregelen moeten genomen worden, want hoewel het aantal vreemdelingen in de stad – omwille van de talrijke naturalisaties (71.686 Antwerpenaren zijn ‘nieuwe Belgen’) – stagneert omtrent de 15 à 16%, stellen we toch vast dat de vreemdelingencriminaliteit jaar na jaar stijgt. Het Vlaams Belang pleit daarom voor het opstellen van etnische daderprofielen. Dit betekent dat op basis van nationaliteit en etniciteit bepaalde groepen specifiek geviseerd worden. Het Vlaams Belang stelt tevens voor om – naar Zwitsers voorbeeld – criminele vreemdelingen die zware misdrijven of sociale fraude plegen automatisch uit te wijzen”.

Bekijk ook de tabellen op www.filipdewinter.be

 

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...