Antwerp Headquarters

Interpellatie van raadslid Bruno Valkeniers aan schepen Heylen voor de gemeenteraadszitting van maandag 29 april 2013 betreffende ‘Antwerp Headquarters’


Reeds meermaals heb ik in het verleden, zowel tijdens de vorige legislatuur bij voormalig schepen Voorhamme als vorige maand bij u in de commissie navraag gedaan naar de stand van zaken bij en de realisaties van Antwerp Headquarters.


De antwoorden varieerden steeds van een afwachtende terughoudendheid over een gematigd optimisme. Maar van echte transparantie over het management en de resultaten is helaas nooit echt sprake geweest. Misschien geen transparantie van AHQ naar het college toe, maar al zeker niet naar de gemeenteraad.


Uit de website van AHQ kan men, na initiële zegebulletins, het laatste jaar buiten zeer mooi ogende brochures trouwens weinig nieuws halen.


Intussen blijven de berichten zich o.a. in de pers opstapelen dat:


          de resultaten miniem zijn en het vooral gaat om bedrijven die zich binnen Vlaanderen verplaatsen. En dus niet echt een meerwaarde betekenen.


          de raad van bestuur zelden bijeenkomt


          er hoe langer hoe meer gemor komt bij de privépartners over het totaal gebrek van betrokkenheid bij de werking en over de leiding van AHQ.


Dan heb ik het nog niet over de grote personeelswissel over de jaren heen. Meestal is dit geen goed voorteken.


In een artikel in Trends op 11 april jl, wijt de leiding van AHQ het gebrek aan bestuursraden en het gemor aan de de voorbije verkiezingstijd en het stroeve overleg met het vorige stadsbestuur.


Volgens hetzelfde artikel weet het college dat AHQ vierkant draait en houdt u daarom, als nieuwe voorzitter, de vzw grondig tegen het licht.


Mr. de schepen:


Ofwel is er geen rook zonder vuur ofwel is het voor AHQ belangrijk dat er zo snel mogelijk klare wijn wordt geschonken.


          Kan u die berichten over het vierkant draaien bevestigen?


          Hebt u inderdaad een grondig onderzoek naar het reilen en zeilen van AHQ opgevraagd?


          Hebt u al een datum voor het in vorige commissie beloofde themacommissie rond AHQ of voor de behandeling in een reguliere commissie?


          Zal er daar volledige transparantie gegeven worden over de financiële situatie, het management, de benoemingsprocedures, de échte realisaties en de toekomst van AHQ?


          Gaan wij die gegevens tijdig, ttz op voorhand, krijgen zodat ook de gemeenteraadsleden zich grondig kunnen voorbereiden op die commissie vergadering?


 


 


 


 

Bruno Valkeniers
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...