Anke Van dermeersch stuurt open brief “Leg de hoofddoek af” aan Antwerpse moslima’s

Vandaag pakt Anke Van dermeersch, de Vlaams Belang-lijsttrekster voor het Vlaams Parlement, uit met een open brief gericht aan alle jonge Antwerpse moslima’s tussen 21 en 25 jaar met als titel “Leg de hoofddoek af!”.

Ze leidt haar brief in als volgt: “Wellicht verwondert het u om van mij een brief te ontvangen. Nochtans is het als Voorzitster van Vrouwen Tegen islamisering (VTI) mijn plicht om het als vrije Vlaamse vrouw op te nemen voor de belangen van álle in ons land wonende vrouwen, ongeacht hun geloofsovertuiging.”

In het schrijven waarschuwt Anke Van dermeersch voor de gevaren van de radicale islam – die haaks staat op onze verworvenheden – en de islamisering van ons land. Ze schrijft: “Het is voor álle vrouwen, ook voor moslima’s hier bij ons, uiterst belangrijk dat onze cultuur niet islamiseert, zodat élke vrouw in onze samenleving gelijkwaardig wordt behandeld en zich vrij kan kleden, vrij kan studeren, kan uitgaan en sporten, vrij een partner kan kiezen, vrij een gezin kan stichten, enz.”

Anke besluit: “In aanloop van de verkiezingen van 25 mei zullen de traditionele partijen u naar de mond praten. Ik doe dat bewust niet. Maar indien u, als vrouw, uw toekomst zelf wil bepalen, dan heeft u nood aan een stok achter de deur, het Vlaams Belang!”

In de open brief promoot Anke Van dermeersch ook haar boek “Hoer noch slavin” dat een aanklacht is tegen de vrouwonvriendelijkheid van de islam. In het boek staan ook getuigenissen van vrouwen die zelf het slachtoffer werden van de islam.

Ondertussen is Anke Van dermeersch ook gestart met de verdeling van haar 2D-verkiezingskaartjes, waarop ze zelf in bikini figureert, begeleid door de slogan: “Boerka of bikini: aan u de keuze!”

Anke Van dermeersch licht toe:  “Met deze kaartjes wil ik waarschuwen tegen de gevolgen van de islamisering van de samenleving, die de vrijheid van vrouwen om zich te kleden zoals ze zelf wensen in het gedrang brengt. De gevolgen merkt men nu reeds in bepaalde wijken van onze steden. Met de opmars van de islam in onze samenleving valt het ergste te vrezen voor de toekomst.  Enkel het Vlaams Belang heeft de moed op deze kwestie op de politieke agenda te zetten.”

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...