Alles behalve een afschaffing van de snel-Belg-wet!

In plaats van komaf te maken met de snel-Belg-wet is het Belgisch establishment, volgens de pers, bevallen van een nieuwsoortig onderhandelingsresultaat dat naar de naam ‘impliciet akkoord’ luistert. Dit eindproduct moet de maandenlange achterkamertjespolitiek doen vergeten, de communautaire verdeeldheid én de chaos verdoezelen. Het amendement van N-VA, CD&V, SP.a en Open Vld in de Kamer zal worden verzonden met de steun van PS en MR naar de Raad van State. Daar houdt het ‘goede’ nieuws helaas op.

Het Vlaams Belang heeft steeds de volgende krachtlijnen naar voren geschoven in het wetsvoorstel tot invoering van een wetboek staatsburgerschap:

– de nationaliteit wordt verkregen via één procedure: de naturalisatie;
– de invoering van een taal- en burgerschapsproef;
– de afschaffing van de dubbele nationaliteit;
– de terugkeer naar het afstammingsbeginsel;
– tienjarig legaal verblijf op het grondgebied;
– automatisch verval van de nationaliteit in geval van veroordeling tot een effectieve gevangenisstraf van meer dan drie maanden binnen de vijf jaar na de verkrijging of tot een effectieve gevangenisstraf van meer dan een jaar binnen de tien jaar na de verkrijging.

Indien deze krachtlijnen niet terug te vinden zijn in het amendement van de Vlaamse partijen zal het niet op de steun van het Vlaams Belang kunnen rekenen. Op basis van wat we tot nu toe hebben vernomen, lijkt het er sterk op dat de berg een muis heeft gebaard. Zo is er sprake van een korte en een lange procedure, waardoor het huidige kluwen van modaliteiten nog onoverzichtelijker wordt. Ook inzake de precieze invulling en het toepassingsgebied van de taal- en inburgeringsvereisten bestaat er de grootste onduidelijkheid. Overigens wat de termijnen betreft, hebben ook hier de Vlaamse traditionele partijen (inclusief N-VA) ingebonden. Dit gekonkel proberen te verkopen als een ‘afschaffing’ van de snel-Belg-wet is puur boerenbedrog.


Gerolf Annemans,
fractievoorzitter Vlaams Belang
in de Kamer

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...