Agressie tegen medisch personeel in provincie Antwerpen: 3 feiten per 4 dagen!

150 van de 229 (65,5%) geregistreerde feiten deden zich in Antwerpen voor: Vlaams Belang eist harde aanpak en zwaardere straffen

 

Zelfs het medisch personeel blijft niet gespaard van de toenemende agressie. Dat blijkt naar aanleiding van een vraag van Vlaams Belang-provincieraadslid Dirk De Smedt.

Uit het antwoord van de Antwerpse provinciegouverneur op een tussenkomst van Dirk De Smedt blijkt immers dat vorig jaar in de provincie Antwerpen niet minder dan 229 gevallen van agressie tegenover medisch personeel (ambulanciers, MUG, spoed,…) werden gemeld. Met een gemiddelde van drie feiten per vier dagen is het duidelijk dat dit probleem zonder meer onaanvaardbare proporties heeft aangenomen. In het gedetailleerde rapport (zie bijlage) dat naar aanleiding van de mondelinge vraag van het Vlaams Belang aan de raadsleden werd bezorgd, wordt er bovendien op gewezen dat er vermoedelijk sprake is van een onderregistratie.

Alhoewel agressie tegen medisch personeel ook in andere verstedelijkte gebieden (Mechelen, Turnhout, Lier) voorkomt, blijkt het in de eerste plaats een grootstedelijk fenomeen. Niet minder dan 150 van de 229 geregistreerde feiten deden zich in Antwerpen voor.

Voor het eerst werd ook voorzichtig gepeild naar de origine van de agressors. Op 85 formulieren werd op deze vraag geen antwoord gegeven. In meer dan de helft van de gevallen waarin de afkomst wél geregistreerd werd, ging het om allochtonen (vreemdelingen of Belgen van vreemde origine). In deze – onvolledige – cijfers zijn de allochtonen in verhouding tot hun aandeel in de bevolking met andere woorden duidelijk oververtegenwoordigd.

Hoe men het ook draait of keert en wie de agressor ook moge wezen, één zaak moet duidelijk zijn: agressie tegen personen die ten dienste staan van de gemeenschap is agressie tegen de samenleving en kan niet worden getolereerd. Een lakse aanpak zendt alleen maar een signaal uit van straffeloosheid en werkt de agressie nog verder in de hand. Enkel een volgehouden beleid van nultolerantie kan de agressie tegen hulpverleners stoppen. Voor agressie tegen medisch personeel moeten zwaardere straffen voorzien worden.

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...